ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Alleen samen krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het werk

450.000 mensen zonder baan. En dat worden er nog meer. De vooruitzichten op de arbeidsmarkt zijn niet rooskleurig. Minister Koolmees stelt 1,4 miljard euro beschikbaar om mensen snel aan het werk te helpen.

Overal in Nederland werken mensen en organisaties samen. Laten we dat ook doen als het gaat om het aan het werk helpen van zoveel mogelijk mensen. Kabinet, werkgeversorganisaties, vakbonden, UWV, gemeentes, opleiders, re-integratiebedrijven, sociale werkplaatsen: alleen samen krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het werk.

‘Mooi gezegd’, zult u denken? Maar wat kunnen de ABU en zijn leden bijdragen? ‘Mensen en middelen’ is dan mijn antwoord. UWV kan de grote aantallen gesprekken met kandidaten niet alleen aan. Onze leden stellen inmiddels intercedenten beschikbaar aan UWV om hen hierbij te ondersteunen. Een mooie vorm van samenwerken en publiek-private samenwerking in de praktijk. Zo eenvoudig kan het zijn.

Maar we kunnen meer. Vorige week hebben wij samen met NRTO en OVAL aan minister Koolmees, UWV en de VNG een aanbod gedaan om 100.000 loopbaangesprekken te voeren met evenzoveel werkzoekenden of mensen die hun baan dreigen kwijt te raken. Daarbij hoort ook voor  iedereen een arbeidsmarktprofiel  zodat hij/zij inzicht heeft in zijn/haar kennis, ervaring en vaardigheden. Ook staan er adviezen in voor om- of bijscholing. Uiteraard doen we ons uiterste best om mensen na een loopbaangesprek aan het werk te helpen. Want de banen die er zijn, zijn op dit moment te vinden bij de uitzendbureaus. Ook verzorgen we om- en bijscholing van uitzendkrachten. Vaak is een korte – praktijkgerichte – opleiding al voldoende om iemand weer aan het werk te krijgen.

Het geld dat het kabinet investeert is ook bedoeld om mensen met problematische schulden te helpen. Ook daarbij kunnen onze leden helpen. Veel uitzenders werken al met budgetcoaches.

En tegen criticasters die zeggen dat uitzenders alleen maar verdienen hieraan zeg ik: stop daarmee. Werk samen. Juist nu. Want alleen samen krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het werk.

Gerelateerde artikelen