ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit Kalender juni: tools voor werknemers

We hebben het de afgelopen maanden vooral gehad over wat je als werkgever kan doen aan preventie van (problematische) schulden en het voorkomen van een loonbeslag. Maar als werkgever is het ook van belang dat je niet op de stoel van de hulpverlener gaat zitten, maar een goede verwijzer bent. Waar kan je onder meer naar verwijzen?

Afgelopen kabinetsperiode is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een Brede Schuldenaanpak en campagnes om het taboe op schulden te doorbreken. Dit betreft de campagne ‘Kom uit je schuld’en ‘De eerste stap helpt je verder’ . Op deze sites staan tips voor hoe om te gaan met geldzorgen en toolkits om het thema bespreekbaar te maken.

Lees meer in de Financieel Fit Kalender van juni.

Gerelateerde artikelen