ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Laat werk werken

Voor een deel van de werkenden in Nederland biedt werk onvoldoende bestaanszekerheid: gemiddeld 3% leeft in armoede. Niet iedereen plukt de vruchten van economische groei. Hoewel dit gegeven niet nieuw is, bevat de recente SER-verkenning Werken zonder armoede een goede bundeling van aanbevelingen gericht op het vergroten van de bestaanszekerheid van werkenden. Ook geeft de verkenning inspiratie voor een aanstaand kabinet om knelpunten in wet- en regelgeving rondom werk en inkomen te tackelen. Beter nog: verander het systeem.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. Het systeem schiet ook hier zijn doel voorbij wanneer mensen die werk met een uitkering combineren werkaanbod afslaan om rigide financiële afrekeningen te voorkomen. Aanpassingen om (meer) werk aantrekkelijker en meer lonend te maken zijn hoog nodig. Denk aan bijverdienen met een uitkering minder risicovol maken (financieel voorspelbaarder met ruimte voor maatwerk), het financieel aantrekkelijker om extra uren te werken (verlaging werkgeverslasten arbeid). En zorg voor betere begeleiding vanuit de gemeenten wanneer vanuit de Participatiewet wordt gestart met werken (warme overdracht naar werkgevers). Zo maar een greep uit enkele aanbevelingen.

Maar wat kunt u nu al doen? Eerder riep mijn collega Carina op dat al het arbeidsmarktpotentieel van de bank moest komen. Daar sluit ik mij volledig bij aan in deze tijden van schaarste. Om deze stap te durven zetten moet voor deze groep wel voldoende inkomen in het vooruitzicht staan. Ik moedig onze leden dan ook aan scherp te krijgen wat dit voor individuele uitzendkrachten betekent. En opdrachtgevers roep ik op tot meer flexibiliteit en maatwerk in hun planning. Dit om het mogelijk te maken z0nodig (kleinere) banen te combineren.

Recent hoorde ik een inspirerend voorbeeld waarin een opdrachtgever uit de 24-uurs economie afweek van zijn geliefde drie diensten van acht uur. Hij introduceerde een nieuwe shift van 9 tot 14 uur. Dit gebeurde in samenwerking met een van onze leden. Het idee erachter is dat ook alleenstaande ouders makkelijker in dat bedrijf konden werken. Een oplossing dus die werkte. Voor iedereen.

Laten wij met praktische oplossingen en creativiteit alvast een eerste stap zetten om werk laagdrempelig en meer dan toereikend te laten zijn. Om werk te laten werken. Dan hoeft een nieuw kabinet ‘alleen nog maar’ even aan de systeemknop te draaien.

Gerelateerde artikelen