ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Schulden: kom jij eruit?

Vorige week werd bekend dat het kabinet extra middelen heeft vrijgemaakt voor het tegengaan van armoede en problematische schulden. Deze injectie is nodig: zo kunnen gemeenten en uitvoeringsorganisaties de toestroom opvangen van onder anderen jongeren die hun baan kwijtraken door de coronacrisis.

Staatssecretaris Bas van ’t Wout presenteerde in een online congres enkele voorgenomen plannen en liet merken dat hij persoonlijk betrokken is. Het thema armoede en schulden staat de komende jaren boven aan zijn prioriteitenlijstje. In het gesprek dat volgde, zag ik dat er door de coronacrisis momentum is ontstaan om op een andere manier naar schulden te kijken. En dat is nodig ook. Want ondanks de hoogconjunctuur is het aantal huishoudens met problematische schulden de laatste jaren niet of nauwelijks afgenomen.

In rondetafelgesprekken met stakeholders heeft SZW de afgelopen zomer inspiratie opgedaan voor een update en intensivering van het actieplan Brede Schuldenaanpak. Een nieuwe maatregel ziet toe op het snel bereiken van groepen die door corona in de problemen komen. Een goed idee: hoe eerder mensen met schulden worden bereikt, des te overzichtelijker de problematiek. Maar hoe bereik je deze doelgroep?

SZW ziet hier een rol weggelegd voor de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Een initiatief waaraan ik nu ook aandacht aan ga besteden. Deze laagdrempelige manier om passende lokale hulp te vinden staat namelijk op het wensenlijstje van menig uitzender.

Ondertussen grijpen wij graag met u het momentum aan om het taboe rondom schulden verder af te bouwen. In onze online instrumentenkoffer vindt u tools om hiermee aan de slag te gaan. Voor meer inspiratie verwijs ik graag door naar de campagne Kom jij eruit?. Een retorische vraag, dunkt me.

Gerelateerde artikelen