ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Tips Belastingdienst voor flexwerkers met kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst herinnert flexwerkers met kinderopvangtoeslag eraan om de gegevens regelmatig te controleren. Er is onder andere een app en een rekenhulp.

Als er voor flexwerkers zaken veranderen in hun leven, zoals in inkomen of opvanguren voor een kind, heeft dat invloed op de kinderopvangtoeslag. Daarom roept Belastingdienst Toeslagen flexwerkers op hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en zo nodig te wijzigen.

De kinderopvangtoeslag is een voorschot. Hoeveel toeslag een flexwerker elke maand krijgt, hangt af van de verwachte situatie. Bijvoorbeeld hoeveel er dit jaar naar verwachting verdiend wordt. Na afloop van het jaar wordt berekend op hoeveel toeslag er daadwerkelijk recht was. Blijkt dat een flexwerker te veel toeslag heeft gekregen, dan moet deze die terugbetalen.

Vijf tips voor flexwerkers

  • Download de app Kinderopvangtoeslag. Hiermee is er op elk moment zicht op de gegevens. Veranderingen zoals in inkomen of opvanguren kunnen meteen gewijzigd worden. Dat kan ook op Mijn Toeslagen.
  • Check met de rekenhulp of het geschatte jaarinkomen nog klopt. Is het inkomen anders geworden dan verwacht? Wijzigen kan meteen via de app of Mijn Toeslagen.
  • Bij twijfel over het inkomen, schat dan liever te hoog in. Door hoger in te schatten, verkleint de flexwerker de kans dat deze na afloop van het jaar toeslag moet terugbetalen. Let op: het opgeven van een hoger inkomen kan ook gevolgen hebben voor andere toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag.
  • Zet voor elk kwartaal een reminder in de agenda om de gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en zo nodig te wijzigen. Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om na de kwartaalaangifte voor de btw ook meteen te kijken of er iets gewijzigd moet worden wat betreft toeslagen. Is er sprake van een toeslagpartner? Vergeet niet om veranderingen in zijn of haar situatie ook door te geven.
  • Stopt de flexwerker met de onderneming? Laat dat meteen weten via Mijn Toeslagen. Daarna is er in ieder geval nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Bekijk ook de instrumentenkoffer werk en schulden van de ABU, met hulp voor werkgevers.

Gerelateerde artikelen