ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Wij helpen bijna iedereen aan werk. Dat zit in ons DNA”

Manager Joey Krabben van Opstap Personeelsdiensten

Circulaire economie? Duurzame inzetbaarheid? Inclusiviteit? Voor Opstap zijn het geen ‘nieuwe’ begrippen. Sociaal ondernemen is voor deze uitzender al decennia lang de normaalste zaak van de wereld. Vorig jaar hielpen ze 125 extra mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in de bouw.

 “We helpen bijna iedereen. Of het nu gaat om statushouders, jongeren, Wajongers: het maakt niet uit. Dat zit in ons DNA,” licht manager Joey Krabben toe. 25 jaar geleden is het bureau opgericht op initiatief van het Sociaal Fonds Schilders, de vakbonden FNV en CNV, werkgeversvereniging OnderhoudNL en de schildersvakopleidingen met als doel uitzendkrachten op een sociale manier te bemiddelen, aandacht te hebben voor scholing en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Destijds gaf Start Uitzendbureau hier uitvoering aan, nu doet Opstap Personeelsdiensten het alweer bijna 20 jaar alleen.

Krabben: “Kandidaten komen voornamelijk bij ons via gemeenten en UWV. Vooral UWV is zo’n grote organisatie dat we onze contacten op twee manieren insteken, van boven naar onder en vice versa. Op landelijk niveau houden we hen op de hoogte van onze trajecten, maar het is vooral het intensieve contact dat we met managers op regionaal niveau onderhouden dat veel oplevert. We krijgen een belletje dat ze kandidaten hebben, maar vragen hier zelf ook om.”

Huisbezoek

De doelgroep van Opstap is heel breed. “Vaak valt de afstand tot de arbeidsmarkt best mee. Het enige criterium is dat iemand arbeidsfit is,” vertelt Krabben. “Als blijkt dat een kandidaat nog niet klaar is voor werk, volgt hij of zij een traject bij een partner van ons. Vaak zien we zo iemand dan later weer terug. Maar ook los daarvan leveren deze partners ons prima kandidaten. De intake doen we bij de kandidaat thuis. Inloopkantoren hebben we niet. Het voordeel van zo’n huisbezoek is dat je meteen een goed beeld krijgt van de kandidaat. En als er een probleem is met het invullen van formulieren – die van UWV zijn soms best moeilijk – helpen we hen daar direct bij.”

Bij het thuisbezoek wordt gekeken wat iemand kan, wat iemand wil, wat de mogelijkheden zijn en welke (gesubsidieerde) trajecten daarvoor beschikbaar zijn. Krabben: “We doen een inzetbaarheidstest en kijken wat iemand nog nodig heeft om aan de slag te gaan. We zien bijvoorbeeld dat veel Syrische statushouders technisch sterk zijn. Het enige wat ontbreekt, is de beheersing van de Nederlandse taal en soms de Nederlandse manier van schilderen of timmeren. Dat lossen we op in samenwerking met OnderhoudNL, waar we een partnerschap mee hebben.”

Onzekerheden wegnemen

Sommige kandidaten kampen met onzekerheden op professioneel gebied of privé. Het kan gaan om mensen die schulden hebben of kampen met een autistische stoornis. Krabben: “Wij proberen deze onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen. Kandidaten kunnen cursussen volgen en krijgen begeleiding. Soms is dat intensieve begeleiding, andere keren is er niet veel nodig. Die begeleiding geven we overigens ook aan mensen die niet werkloos zijn, maar van-werk-naar-werktrajecten volgen. Zeker een intersectorale overstap is vaak best pittig. Een belangrijk leerpunt? Schrijf kandidaten niet te snel af. Soms dacht ik in eerste instantie: dit wordt niets. Later bleek iemand dan toch een heel goede kandidaat.”

Echt presteren

Opstap de drempel zo laag mogelijk maken. Ook qua opleiding, vervolgt Krabben. Dat betekent dat uitzendkrachten via losse, modulaire blokjes kunnen leren. “Certificaat voor certificaat halen ze hun diploma, terwijl ze de praktijk leren bij onze inleners. De cruciale fase is die van de stage en het eerste halfjaarcontract. Dan begint het pas echt voor ze. Dan ben je geen leerling meer, dan moet je echt gaan presteren. Je moet op snelheid gaan werken, met collega’s omgaan, de taal goed spreken. Kortom: je moet jezelf bewijzen in de praktijk. Ook in die fase begeleiden we kandidaten intensief. We bezoeken hen wekelijks en coachen hen. De uitdaging is vooral om de leermeester van de inlener scherp te houden. Zij hebben het in de bouw nu zo druk, dat de begeleiding soms te wensen overlaat. Dit soort punten bespreken we in het overleg dat wij houden met leermeester en kandidaat.”

Kansen voor uitzenders

Die krapte zorgt dat er voor Opstap, en voor andere uitzenders, nu veel mogelijkheden zijn. Krabben: “Vooral opleiden en jobcoaching bieden kansen.” Uitdagingen ziet hij ook. “Door onze doelgroep, onder wie dus Wajongers, ligt ons ziekteverzuim hoger dan gemiddeld. En dat probleem wordt niet getackeld door de no-riskpolis. Een ander punt is dat jobcoaching alleen vergoed wordt door UWV als daar een contract voor is en mensen officieel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maar wij coachen iedereen en dat kost veel tijd en geld. We zijn hierover in gesprek met UWV, en moeten hier nog een oplossing voor vinden. Wie weet kan dit nieuwe dienstverlening worden.”

Dit werk geeft Krabben veel voldoening. “Het is mooi om te zien hoe mensen groeien, hun eigen boterham te zien verdienen. En een groot voordeel van de huidige krapte, is dat veel meer mensen die langs de zijlijn staan nu een kans krijgen om mee te doen,” besluit hij.

Gerelateerde artikelen