ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Minister Van Gennip wil inspiratie zzp-wetgeving uit België

Op 15 september 2022 vergadert de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt. In de aanloop naar dit debat organiseert ABU met I-ZO, VvDN, Bovib, NBBU en RIM een lunchbijeenkomst voor de Tweede Kamerfracties. Tijdens deze bijeenkomst zal Julie van Kerckhoven, senior manager van Van Havermaet in Hasselt (België) meer vertellen over de Belgische zzp-regelgeving en de kansen die dit biedt voor Nederland.

Minister Van Gennip heeft aangegeven dat zij inspiratie wil halen uit het Belgische model. België heeft een Arbeidsrelatiewet waarin de positie van zzp’ers wettelijk is vastgelegd. Dat heeft Nederland niet. Daarnaast kent België neutrale en algemene criteria die voor elke zzp’er gelden. In een aantal sectoren zijn er daarbovenop nog sectorale criteria. Dit zijn in België bouw, bewaking, transport, vervoer, landbouw en schoonmaak. Binnenkort worden ook de platformen aan de sectorspecifieke criteria van de Arbeidsrelatiewet toegevoegd, waarmee België niet wacht op de implementatie van de EU-platformrichtlijn.

ABU vindt dat deze aanpak – uiteraard aangepast naar de Nederlandse situatie – meer kansen biedt dan de zoektocht naar een algemeen gezagscriterium. Hiermee is immers sinds 2016 geen enkele voortgang geboekt. Wij beschouwen de Belgische aanpak als een middel om de handhaving versneld en gericht te starten, zodat de handhaving op schijnzelfstandigheid in het zelfde tempo gebeurt als de invoering van de verplichte certificering in de uitzendbranche.

Gerelateerde artikelen