ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over de inkomstenverhouding (IKV)

Iedere werknemer heeft een zogenaamde inkomstenverhouding. Kort samengevat: zodra een dienstbetrekking ontstaat, ontstaat ook een inkomstenverhouding (IKV). Als een dienstbetrekking eindigt, stopt ook de inkomstenverhouding.

Iedere IKV heeft een eigen nummer. In veel gevallen heeft een werknemer in de tijd dat hij bij een werkgever werkt één IKV-nummer. Maar er zijn situaties denkbaar waarbij een werknemer veel meer nummers inkomstenverhouding heeft. Zo kunnen een wijziging of een tijdelijke aanvulling leiden tot een nieuw IKV-nummer. Ook als u als werkgever een ex-werknemer opnieuw aanneemt, mag u een al gebruikt nummer inkomstenverhouding niet hergebruiken. Zeker bij uitzenders kunnen dat dus honderden nummers inkomstenverhouding per jaar zijn. In de loonaangifte levert de werkgever de gegevens van de werknemer per inkomstenverhouding (IKV) aan.

Wijzigingen per april 2021
In april 2021 is een besluit gepubliceerd met wijzigingen voor de definitie van de IKV. De wijzigingen gaan per 1 januari 2023 in.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Wanneer de werkgever met een werknemer een opvolgende arbeidsovereenkomst sluit, ontstaat een nieuwe inkomstenverhouding.
  • Opvolgende uitzendovereenkomsten geeft de werkgever steeds aan in een nieuwe inkomstenverhouding.
  • Betaalt de werkgever een werknemer namens UWV een uitkering, bijvoorbeeld bij zwangerschaps- of geboorteverlof, dan geeft de werkgever die uitkering aan in een aparte inkomstenverhouding.

In het kennisdocument (zie hieronder bij de downloads) kunt u alvast lezen wat er straks verandert. Wat betekent dat voor uw HR- en salarisadministratie? Bekijk vragen en antwoorden over de inhoud van het genoemde besluit.

Gerelateerde artikelen