ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitstel inwerkingtreding Besluit IKV tot 1 januari 2025

Eerder berichtten wij u dat de inwerkingtreding van het besluit IKV was uitgesteld tot 1 januari 2024. Minister Van Gennip heeft op 14 juli jl. in een brief aan de Tweede kamer bekendgemaakt de datum van inwerkingtreding met een jaar uit te stellen naar 1 januari 2025. De reden is dat de complexiteit groter is dan verwacht. Het uitstel biedt de mogelijkheid om de praktische invulling verder uit te werken, aldus de minister.

De belangrijkste wijzigingen die u kunt verwachten zijn:

  • Opvolgende uitzendovereenkomsten moet u steeds aangeven in een nieuwe inkomstenverhouding. 
  • Betaalt u een werknemer namens UWV een uitkering, bijvoorbeeld bij zwangerschaps- of geboorteverlof? Dan moet u die uitkering verplicht in een aparte inkomstenverhouding aangeven. 

Het meest recente kennisdocument IKV van de Rijksoverheid vindt u hier. Uiteraard houdt de ABU u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen