ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Voorjaarsschoonmaak

Yes, hij zit er weer op, de voorjaarsschoonmaak! Geen hobby van me maar blij dat het huis weer gekuist is, zoals ze dat noemen bij onze zuiderburen. In kasten kwam ik spullen en kleding tegen die rijp waren voor een functie elders. Na enkele ritjes kringloop nam ik mij voor dit voortaan anders aan te pakken.

Hoe? Geïnspireerd op vuistregels van onder anderen Japanse opruimgoeroe Marie Kondo neem ik nu (1) afscheid van items waarvan ik niet meer gelukkig word en (2) bij iedere nieuwe aanschaf gaat er een oude weg. Simpele en overzichtelijke huishoudelijke regels, die ik iedereen kan aanbevelen. En ze kunnen breder toegepast worden.

In de recent verschenen beleidsnotitie van de Europese Commissie, Better Regulation, wordt voor regelgeving de ‘One-in one-out’ (OIOO) systematiek omarmd. Het doel is om het hoofd te kunnen bieden aan huidige en toekomstige uitdagingen. Goed nieuws.

Het is nu te hopen dat het nieuwe kabinet dit voorbeeld volgt en met OIOO effectief de regeldruk(kosten) beheersbaar gaat houden. Dit schijnt ook prima te kunnen, aldus het eindrapport van KPMG, en is hoognodig ook.

Het jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) laat zien dat de kwaliteit van nieuwe regelgeving te wensen overlaat.  Regeldrukkosten zijn het afgelopen jaar (weer!) fors toegenomen: met 1,6 miljard euro. Om samen te zorgen voor betere, toekomstbestendige en uitvoerbare regelgeving, houdt de ABU zich aanbevolen om hierover in een vroeg stadium mee te denken.

En wat mij betreft gaan we dan tegelijk met een stofkam door bestaande regelgeving, om afscheid te nemen van wet- en regelgeving waar het bedrijfsleven niet zo gelukkig van wordt. Een soort voorjaarsschoonmaak dus.

Gerelateerde artikelen