ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werk lonend voor werkgevers en werknemers

Werk moet voor werknemers en werkgevers weer lonend worden. Dat kan de Nederlandse economie en arbeidsmarkt weer vlot trekken. In dit statement zes voorstellen van de ABU voor een beter werkende arbeidsmarkt.

  1. Maak werk lonend voor werknemers
  2. Verlaag de werkgeverslasten en beperk de risico’s
  3. Dring de regeldruk terug
  4. Versterk de allocatieve rol van de uitzendbranche
  5. Zorg voor een goed sociaal stelsel dat past bij de flexibele arbeidsmarkt
  6. En wat creëert nog meer banen?

 

Gerelateerde artikelen