ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Advocacy Report januari

Het nieuwste Advocay Report van de WEC staat online.

Globaal nieuws

Globaal spelen er verschillende zaken waaronder de samenwerking tussen de OECD en de International Labour Conference.

Er wordt in het rapport aandacht besteed aan de samenwerking tussen de OECD en de World Employment Confederation op het gebied van Artificial Intelligence and Labour Market Matching. Leden van de WEC delen hun kennis en analyse over het gebruik van AI binnen hun organisatie dat een efficiëntere arbeidsmarkt kan promoten en aandacht geeft aan de tekorten op de arbeidsmarkt.

Tijdens het 110de International Labour Conference staan stages op de agenda alsmede de terugkerende discussie over eerlijk werk, veilig en gezonde werk en een discussie over de strategische doelstelling van werkgelegenheid in het kader van de follow-up van de IAO-verklaring over sociale rechtvaardigheid voor een eerlijke globalisering.

De WEC discussieert over de mismatch van vaardigheden en het gebrek aan werkmogelijkheden voor jonge mensen. Dit is een serieuze uitdaging waar de uitzendsector een goede bijdrage aan kan leveren.

Europa

In Europa is veel te doen over platform werk en een leven lang leren.

Er wordt gewerkt aan een richtlijn en WEC-Europe organiseert samen met Prism’emploi (Franse ABU) een webconferentie over het onderwerp.

De Europese commissie heeft een voorstel gedaan voor een richtlijn inzake de arbeidsvoorwaarden bij platform werk. De intentie van de Commissie om een level playing field te bewerkstelligen wordt door de WEC ondersteund. Het kan nog twee jaar duren voor de richtlijn aangenomen wordt, aangezien het Europese Parlement en de EU Council nu in de procedure worden betrokken. Daarna krijgen de lidstaten nog de tijd om de richtlijn te implementeren. Op de website van de WEC kunt u de reactie op het voorstel van lezen.

In het teken van het Franse Presidentschap organiseren WEC-Europe en Prism’emploi op 17 februari een webconferentie over de arbeidsvoorwaarden van platformwerk. Deze is in het Engels te volgen.

De Europese commissie heeft twee initiatieven voorgesteld in het teken van vaardigheden en een leven lang leren. Er wordt gesproken over individuele leer accounts met als doel dat iedereen toegang heeft tot relevante training. Het tweede initiatief focust op de uitkomst van kleine leertrajecten zoals korte cursussen.  WEC-Europe houdt dit in de gaten, aangezien uitzendondernemingen een bijdrage kunnen leveren aan een leven lang leren. WEC is teleurgesteld dat de bipartite trainingsfondsen onvoldoende worden erkend door de Europese Commissie.

Laura Spangenberg (spangenberg@abu.nl)

Gerelateerde artikelen