ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Op naar de 125.000 banen: Interactief webinar voor werkgevers

In een herinnering aan werkgevers over de Banenafspraak benadrukken we opnieuw het belang van dit initiatief. De Banenafspraak, een overeenkomst tussen het kabinet en werkgevers, heeft tot doel extra banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. De uitzendbranche speelt hierbij een cruciale rol door werk te verschaffen aan deze groep mensen.

Een prominent figuur in dit initiatief is oud-directeur en voormalig voorzitter van de ABU, Aart van der Gaag. Hij fungeert als commissaris en boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’, geïnitieerd door VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Daarnaast dient hij als inspiratiebron voor de overheid bij het streven om 25.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

Het project ‘Op naar de 125.000 banen‘, geleid door VNO-NCW en MKB-Nederland, zal de komende tijd regelmatig interactieve online webinars organiseren voor werkgevers die zich willen aansluiten bij de Banenafspraak. Het gezamenlijke doel blijft het realiseren van 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking tegen 2026.

Leonore Nieuwmeijer, expert op het gebied van de Banenafspraak, zal tijdens het webinars in gesprek gaan met de deelnemers. Ze zal hen begeleiden bij het succesvol implementeren van de Banenafspraak op de werkvloer. De praktische aanpak van de workshops slaat zo aan dat er al vijf sessies zijn gepland.

Aanmelden

Werkgevers die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze workshops en meer willen weten over de Banenafspraak, worden aangemoedigd om zich aan te melden.

Gerelateerde artikelen