ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Frisse denkers: Verhoging van het wettelijk minimumloon is (g)een goed idee

Anne Megens, coördinator beleid AWVN: “Als geïsoleerde maatregel werkt verhoging van het minimumloon niet”

"Als het minimumloon omhoog gaat, moet het hele loongebouw omhoog.

“Deze maatregel wordt nu gepresenteerd als een soort wondermiddel, waarmee de armoede van werkenden wordt opgelost. Maar als geïsoleerde maatregel zal verhoging van het minimumloon niet het gehoopte effect geven. Want als het minimumloon omhoog gaat, moet het hele loongebouw omhoog. Je wilt immers wel dat mensen kunnen doorgroeien, ook in salaris. Bovendien is de hoogte van het loon een manier om functieverschillen uit te drukken. Er hang dus een stevig prijskaartje aan zo’n maatregel, zeker in sectoren als de schoonmaak, beveiliging en horeca, waar relatief veel mensen met een minimumloon werken en waar arbeidskosten het grootste deel uitmaken van de totaalkosten. De vraag is dus ook of een verhoging van het minimumloon niet ten koste gaat van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien is de afstand tussen wat een werkgever betaalt en een werknemer ontvangt groot. Door die grote wig houdt de werknemer lang niet zoveel over als een werkgever aan meerkosten van het minimumloon heeft. En de armoede onder zzp’ers los je met deze maatregelen ook niet op. Wat er dan wel moet gebeuren? Armoede komt veel voor bij mensen met kleine baantjes. Voor hen is het verhogen van het minimumloon alleen geen oplossing, we zullen hen vooral moeten verleiden om meer uren te gaan werken. Ook zouden we in Nederland arbeid minder zwaar moeten belasten, zodat mensen meer overhouden van hun loon. Tot slot zou er extra instrumentarium moeten komen om te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aantrekkelijk blijven voor werkgevers.”

Judith Tielen, Tweede Kamerlid VVD: “Een matige verhoging is prima, maar koppel lonen dan wel los van de bijstand”

“Wat ons betreft lopen we nog eens kritisch langs al die premies. Het kan best iets minder.”

“Dat is in principe een goed idee. Ik vind het vreemd dat mensen fulltime werken, maar met hun loon geen huis kunnen kopen, verzekeringen kunnen betalen of wat leuks kunnen doen. Als liberaal zeg ik: vrijheid begint met financiële onafhankelijkheid. Dus zo bezien is het zo gek nog niet om de minimumlonen te verhogen. Maar er zijn wel wat mitsen en maren. De VVD wil dat werken moet blijven lonen. Dat doet het nu te weinig. Wij willen daarom de bijstandsuitkeringen loskoppelen van de lonen. Een tweede punt is dat een verhoging van het minimumloon geen banen mag kosten. De verhoging die de vakbonden en linkse partijen graag zien, is exorbitant hoog en gaat driehonderdduizend banen kosten. Op basis van een doorrekening van het CPB denken wij dat een verhoging van vijf à tien procent redelijk is. Tot slot is het momentum belangrijk. Ik heb alle vertrouwen in het herstel van de economie, maar dat neemt niet weg dat veel ondernemers nu nog zoekende zijn. Hoe gaan ze hun belastingschuld betalen? Waar halen ze zo meteen hun personeel vandaan? Dus het is beter even te wachten met de invoering. Tot slot ben ik het eens met de opmerking van Anne Megens over de hoge premies. Arbeid in Nederland is duur. Natuurlijk, daar staat veiligheid en sociale zekerheid tegenover, maar wat ons betreft lopen we nog eens kritisch langs al die premies. Het kan best iets minder.”

 


ABU over wettelijk minimumloon

Momenteel is in Nederland sprake van een minimumloon per week/maand. De ABU is voorstander van een minimumuurloon, omdat dit bijdraagt bij het vergroten van transparantie en eenvoud. Dit maakt de naleving, maar ook de handhaafbaarheid door de Inspectie SZW en SNCU gemakkelijker. De gemiddelde arbeidsduur in Nederland is ongeveer 38 uur. De ABU vindt daarom dat dit minimumuurloon berekend zou moeten worden op basis van werkweek van 38 uur of meer. Een minimumuurloon gebaseerd op een kortere werkweek zou leiden tot een loonstijging aan de onderkant van het salarisgebouw.

Gerelateerde artikelen