ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hulp bij belastingaangifte in jaarkalender financiële gezondheid

Omdat in maart veel mensen hun belastingaangifte indienen, besteden we in de jaarkalender over financiële gezondheid aandacht aan dit onderwerp.

Blijkt in een gesprek met de medewerker dat deze financiële hulp nodig heeft? En leidt de belastingaangifte tot zorgen of onzekerheid? Verwijs dan naar partijen die de medewerker kunnen ondersteunen. Denk aan een belastingadviseur of -winkel en de Belastingtelefoon. Ook ouderenbonden, vakbonden en de bibliotheken kunnen hulp bieden bij belastingaangiftes.

Grote levensgebeurtenissen, zoals het kopen van een nieuw huis of een scheiding, kunnen een aangifte complex maken. Ook dat kan een reden zijn om iemand door te verwijzen voor hulp.

De kalender is een initiatief van DOORZAAM, ABU en NBBU. Vorige maand gingen we in op het herkennen van signalen, zoals frequent ziekteverzuim of concentratieproblemen.

Rochelle van Belle, robe@abu.nl

Gerelateerde artikelen