ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Oekraïners mogelijke oorzaak lager aantal plaatsingen Banenafspraak

Tot en met het tweede kwartaal van 2022 zijn er in het bedrijfsleven 65.700 nieuwe banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Daarvan kwamen er 3.801 tot stand via een uitzendconstructie of detachering. Vorig jaar waren dat er nog zo’n 6000. Waarom is dit aantal lager?

Een snelle rondvraag leverde twee verklaringen op.

  1. In de eerste plaatsen hebben de mensen die nu nog onder de Banenafspraak vallen maar niet werken, een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan de groep die de weg naar werk al heeft gevonden. Hierdoor is het lastiger om deze groep te plaatsen.
  2. Daarnaast hebben de uitzendbureaus de focus verlegd naar Oekraïners. Op dit moment is 83% van de Oekraïners aan het werk. Van deze groep heeft 53% werk gevonden via een uitzendbureau. In cijfers: er zijn 46.000 Oekraïners aan het werk. Daarvan hebben ongeveer 24.500 mensen werk gevonden via een uitzendbureau.

Gerelateerde artikelen