ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Samenwerken voor integratie van statushouders

Begin februari is de Spreidingswet van kracht gegaan. Gemeentes hebben nu een wettelijke taak voor de opvang van asielzoekers. Dat vraagt allereerst een plek. Wat daarna snel zou moeten volgen, is het ondersteunen van deze nieuwe inwoners om zo snel als mogelijk zelfredzaam te worden. Werk is daarbij een factor van belang.

De taalbarrières, culturele verschillen, en de nasleep van ervaren trauma’s maken het voor statushouders een uitdaging om passend werk te vinden. Met de Spreidingswet komt daar nog een extra uitdaging bij, omdat opvang en integratie moet worden afgestemd op de lokale vraag en aanbod van werk. Tegelijkertijd blijkt telkens weer dat direct meedoen c.q. werken en de taal leren op de werkvloer de positie van statushouders versterkt.

Een recent gestarte proef van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de gemeentes Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en hun regiogemeenten, laat statushouders zo snel als mogelijk werk doen. De proef om statushouders direct een baan te bieden is onderdeel van het Plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’. Hierbij zijn o.a. de ABU en Randstad betrokken vanuit de taskforce binnen het programma VIA (Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt) vanuit de Rijksoverheid.

Hoe het werkt? Statushouders die zich vestigen in een gemeente krijgen een betaalde baan aangeboden. Zo kunnen ze direct meedoen en de taal leren op de werkvloer. Het versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en versnelt het doorstromen naar een reguliere baan. Intensieve begeleiding is nodig, maar het loont de moeite voor statushouders, werkgevers en de samenleving.

Het belang van werk voor de integratie van statushouders kan niet genoeg worden benadrukt. Werk biedt niet alleen een inkomen, maar ook sociale contacten, een gevoel van eigenwaarde en kansen om de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen.

De uitzendbranche zou ook bij deze proef een belangrijke rol kunnen hebben: een kwart van de werkende statushouders is aan het werk gegaan via onze branche. Door ons brede netwerk en diversiteit aan sectoren, kunnen uitzenders effectief bruggen bouwen tussen statushouders en de arbeidsmarkt. Dit biedt statushouders niet alleen werkgelegenheid, maar ook de kans om hun talenten te ontwikkelen en deel te worden van de Nederlandse samenleving. Maar we kunnen dit niet alleen.

Samenwerking tussen publieke en private partijen biedt een unieke kans om een positieve impact te maken. Door de handen ineen te slaan en expertise te delen, kunnen we de uitdagingen aangaan en samen werken aan een inclusievere arbeidsmarkt en samenleving. Laten we deze kans grijpen om met elkaar een verschil te maken.

Gerelateerde artikelen