ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Resultaten veel groter dan bemiddeling naar werk”

Foto VVVVenlo
Activeren mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij VVV-Venlo

Zeven Noord-Limburgse gemeenten, voetbalclub VVV-Venlo en Tempo-Team ActiveerKracht & Participatie werken sinds 2019 nauw samen. Hun doel: activering van mensen in de bijstand met waar mogelijk bemiddeling naar werk of andere maatschappelijke inzet. Voor VVV Transferkracht werken ‘elftallen’ van deelnemers in het markante stadion De Koel aan hun lichamelijke en mentale fitheid om zo nieuwe stappen te kunnen zetten. In juli begint de zesde groep.

Betaald-voetbalclubs spelen sinds een jaar of vijftien een steeds grotere maatschappelijke rol. VVV doet dat onder andere met de eigen VVV Foundation, waar vijftien initiatieven lopen met als pijlers: meedoen, talentontwikkeling en een gezonde leefstijl. De gemeente Venlo zag samen met zes andere regiogemeenten kansen om mensen in de bijstand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe stappen te laten zetten. “Mensen die voor de coronacrisis al langdurig in de bijstand zaten, hebben vaak meer nodig dan alleen wat extra begeleiding richting werk,” zegt beleidsadviseur Gert Franssen van de gemeente Venlo. “Het begint met mogelijkheden zien en daarop activeren. Vaak is dat een belangrijke eerste stap naar meer maatschappelijke deelname of zelfs uit een sociaal isolement komen. Sommige van onze klanten kunnen daarbij ook al de stap naar werk zetten.” De samenwerking biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden, mede dankzij het regionale innovatieprogramma Perspectief op Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Selectie van elftallen

Deelnemers komen uit meerdere gemeenten, maar momenteel voor het merendeel uit Venlo. Gemeenten maken een voorselectie van kandidaten die bij Tempo-Team ActiveerKracht een digitale ‘arbeidsmarkt positiescan’ maken. Hierna volgt een gesprek waarin motivatie een belangrijk aandachtspunt is en wordt de definitieve ‘selectie’ samengesteld. Deelnemers gaan een halfjaar aan de slag met individuele en groepsbegeleiding, bijgestaan door verschillende begeleiders, zoals spelers en fitheidscoaches van VVV en coaches van Tempo-Team ActiveerKracht. “Wij vinden sociale activering een belangrijk thema,” zegt Stijn Vullings, manager MVO van de VVV Foundation. “Met de kennis die wij in huis hebben, kunnen wij hieraan een bijdrage leveren in een inspirerende omgeving. Ook als mensen niets met voetbal hebben, werkt dit toch meteen stimulerend. Het is toch heel anders dan wanneer je hiervoor naar bijvoorbeeld het gemeentehuis gaat.”

Workshops

Deelnemers tekenen een ‘spelerscontract’ in de persruimte van VVV. Ze krijgen onder andere een sportkledingpakket van de club en een seizoenkaart. De eerste drie maanden volgen ze, gehuld in VVV-tenue, veel workshops in en rond het stadion. Gericht op hun fitheid, lifestyle, mentale coaching, ontdekken van kwaliteiten en competenties en gericht op solliciteren. Hierbij speelt Tempo-Team ActiveerKracht een belangrijke rol. “De belangrijke eerste stap is dat mensen ‘in beweging’ komen,” zegt Linda van Dijk (operationeel manager) van Tempo-Team ActiveerKracht & Participatie. “Als werken direct haalbaar is, gaan deelnemers ook direct op zoek naar werk samen met ons. Naast ons netwerk van bedrijven, zijn ook het partnernetwerk van VVV-Venlo met ruim 400 bedrijven en het netwerk van het WSP Noord-Limburg waardevol.”

Een gezamenlijk projectteam is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hierin zitten een projectmanager, een accountmanager en de MVO-manager van VVV, twee beleidsadviseurs van de gemeente Venlo en drie adviseurs van Tempo-Team ActiveerKracht. Van Dijk: “We vergaderen eens per twee of drie maanden. Tussendoor hebben we ook regelmatig kortere contacten. Onze adviseurs hebben bijvoorbeeld intensief contact over kandidaten met werkcoaches van de gemeenten.”

Resultaten

Doordat de uitvoering net voor de coronacrisis was gestart, hebben de meeste teams hun ‘training’ in de coronaperiode gehad. Toch blijkt de samenwerking ondanks corona al mooie resultaten op te leveren, met nog meer in het verschiet. Van de – tot nu toe – ruim vijftig deelnemers zijn er zeventien direct doorgestroomd naar betaald werk, vier naar een werkervaringsplek, drie volgen een opleiding en negen zitten nog in een bemiddelingstraject van Tempo-Team. Eén deelnemer begon een eigen schoonmaakbedrijf en op zoek naar extra medewerkers heeft ze inmiddels bij VVV Transferkracht aangeklopt.

Maar de kwalitatieve resultaten gaan nog veel verder, benadrukt Vullings. “Werk is niet per se het hoogste doel. Voor deelnemers die deze stap nog niet zetten, is de activering soms een veel groter resultaat. ‘Mijn leven heeft weer zin’, zei een deelneemster pas. Dat vind ik prachtig! Onze focus ligt allereerst op de betekenis voor deelnemers. De kwalitatieve resultaten komen dan vanzelf. Ik ben ervan overtuigd dat we voor alle deelnemers ook echt iets betekenen en samen het verschil maken.”

Gerelateerde artikelen