ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Samen werken aan gelijke kansen jongeren op de arbeidsmarkt

Samen met bedrijven en scholen zet JINC zich in voor meer gelijke kansen voor kinderen en jongeren die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand. Dit is sterk gericht op toekomstig werk. Vorig jaar bereikten de projecten door heel Nederland ruim 65.000 leerlingen. In 2025 moet 70% van de doelgroep bereikt worden. Oftewel: een paar honderdduizend jongeren van acht tot zestien jaar. Ook uitzendorganisaties spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het organiseren van bliksemstages, sollicitatietrainingen en het coachen van de jongeren voor betere kansen op de arbeidsmarkt.

“Die kansen worden nog sterk bepaald door de plek waar je wieg staat en waar je opgroeit. Rolmodellen in die omgeving spelen daarbij een belangrijke rol,” zegt zakelijk directeur Tjeerd van Raalte van JINC. Met negen kernprojecten, gericht op extra ontwikkeling van bijvoorbeeld taal- of digitale vaardigheden, loopbaancoaching en ondernemersvaardigheden, wil de organisatie zorgen voor meer gelijke kansen.

Talenten herkennen

Scholen kunnen de projecten per klas inzetten. De uitvoering is mogelijk door bijdragen van fondsen en veel bedrijven die als partner bijdragen met financiële middelen en inbreng van expertise en mensen. Uitzendorganisaties zoals Projob en Manpower doen dit ook. Van Raalte: “Zij spelen een belangrijke rol, omdat ze voor de arbeidsmarkt kansen kunnen bieden. Hun mensen zijn goed in het herkennen van talenten. Die zijn er volop, maar talenten moeten wel herkend worden.”

Directeur Marja Beumer van hr-dienstverlener Projob helpt jongeren vooral met sollicitatietrainingen en coaching. Daarnaast adviseert ze JINC vanuit de Raad van Advies van JINC in de regio Kennemerland. “Dit gaat voor ons verder dan alleen het leveren van een ‘maatschappelijke bijdrage’. Als arbeidsdeskundige vind ik dit essentieel voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit gaat over een grote groep toekomstige werknemers die straks hard nodig zijn. We moeten nu vooral niet vergeten dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren in veel sectoren onverminderd groot blijft. Maar sommige mensen hebben een extra zetje in de rug nodig om ze goed voor te bereiden op de toekomst. Want hoe gaan ze straks om met veranderingen in de werkomgeving? Of met blijven leren en ontwikkelen? En waar liggen hun carrièrekansen? Daarover gaan we in gesprek. Dat is heel leuk en boeiend om te doen. Want ze leren van mij, maar ik ook van hen. Ze hebben verrassende inzichten en ideeën en ik zie veel aanleg voor ondernemerschap.”

 

“Nu zou er juist eigenlijk éxtra aandacht moeten zijn voor deze jongeren.” – Tjeerd van Raalte, JINC

 

Creatieve oplossingen

Na 17 jaar is JINC een organisatie van 140 medewerkers en enkele duizenden vrijwilligers. Ieder jaar wordt de bereikte doelgroep groter. Dit jaar was het doel om 70.000 leerlingen te bereiken. Door de sluiting van scholen (door coronamaatregelen) lijkt dat nu wel wat lager uit te vallen. Beumer: “Dat is meteen een punt van zorg. Want juist door de impact van corona is dit werk nu extra belangrijk. Bijvoorbeeld wanneer ouders hun werk verliezen en omdat jongeren meer thuiszitten en minder contacten hebben.” Van Raalte: “Nu zou er juist eigenlijk éxtra aandacht moeten zijn. Daarom willen wij niet verslappen en is er hard gewerkt om creatieve oplossingen te bedenken, zodat we de jongeren toch veilig en gezond kunnen blijven bereiken. Ook onze partners helpen daarin mee.” Zo is bijvoorbeeld coaching geïntroduceerd bij het thuiswerken voor school (met ‘thuisschoolmaatjes’) en extra zomerscholen met de leerprogramma’s.

 

“Dit gaat voor ons verder dan alleen het leveren van een ‘maatschappelijke bijdrage’.” – Marja Beumer, Projob

 

Resultaten

Naast het steeds grotere bereik van JINC-projecten zijn er ook kwalitatieve resultaten. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en binnenkort de Rekenkamer Rotterdam meten de impact. “Dat onze initiatieven tot een betere toekomst leiden, is moeilijk te claimen. Want er spelen veel meer factoren een rol. Maar onderzoeken laten zeker zien dat bijvoorbeeld de woordenschat van deelnemers vergroot, dat ze beter nadenken over kansrijke beroepen en beter zijn voorbereid op sollicitaties. Dat nemen ze mee en daar kunnen ze straks hun voordeel mee doen. Daarnaast komen deelnemers via de gesprekken in contact met nieuwe rolmodellen. Dat is ook een heel belangrijk resultaat, doordat we verschillende ‘werelden’ verbinden.”

Ook het ontwikkelen van compassie is volgens Beumer een belangrijk resultaat. “Dat is een van de belangrijkste soft skills voor de toekomst. Ik zie dat bij deelnemers en zij ervaren het zelf doordat we in gesprek gaan. Als ik luister naar hun ideeën, groeit het vertrouwen en vertellen ze steeds meer. Dan komen er echt briljante ideeën naar boven. Ik zie dat we zo in korte tijd veel kunnen bereiken. Dat is prachtig om te zien. Dat zijn echt cadeautjes.”

Gerelateerde artikelen