ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Servicepunt Flex

Servicepunt Flex is een initiatief van ABU, NBBU, STOOF en UWV. Het is de bruggenbouwer tussen de uitzendbranche en UWV. Servicepunt Flex fungeert als hét aanspreekpunt over publiek-private samenwerking voor zowel medewerkers van de uitzendbranche als medewerkers van UWV.

De dienstverlening van Servicepunt Flex werkt twee kanten op. Aan de ene kant is het informatief en verspreidt het informatie. Bijvoorbeeld over:

  • subsidies en regelingen
  • speeddaten
  • projecten

Ook signaleert het Servicepunt trends, knelpunten en kansen en maakt deze bespreekbaar.

U kunt bij Servicepunt Flex terecht voor vragen over zaken die gaan over publiek-private samenwerking met UWV.