ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stelling: 'De weg naar werk is veel te ingewikkeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt'

"De weg naar werk kan eenvoudiger, transparanter en beter"

Ton van der Leck

“Eens. De overheid als geheel is een onduidelijke

organisatie. En dat geldt niet alleen voor werkzoekenden, maar ook voor werkgevers. Voor ondernemers is het onduidelijk waar ze zich kunnen melden en wat ze kunnen verwachten. Het landschap is versnipperd met talloze instanties, regelingen, subsidies, wetten en loketten. Hier geldt: onbekend maakt onbemind. En dat is jammer, want er zijn genoeg werkgevers die mensen een kans willen geven. De onduidelijkheid geldt ook voor werkzoekenden. Kijk eens naar mensen met een beperking. De hulp die zij ontvangen, verschilt per type overheid. Bij UWV word je anders geholpen dan bij een gemeente. Raar toch? Dit kan beter, makkelijker en transparanter. HalloWerk, een matchingsplatform van de gemeenten Rotterdam en Den Haag dat inmiddels in beide arbeidsmarktregio’s wordt ingezet, brengt werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact. We bieden één database, waar UWV, gemeenten en werkgevers in kunnen zoeken. De werkzoekenden tonen daar hun talenten. We vragen niet naar een opleiding of werkervaring, maar naar wat men wél kan of gemotiveerd voor is. We willen wegblijven van dat paternalistische, waarbij anderen bepalen wat goed is voor een werkzoekende. Ook voor werkgevers proberen we zo’n ‘happy flow’ te genereren. Zij kunnen zelf zoeken in het online platform, maar we bieden indien gewenst ook persoonlijke dienstverlening of bijvoorbeeld coaching. Eenvoud, transparantie en een positieve instelling: daar draait het om. En dat werkt. In minder dan een jaar tijd hebben we al 1.400 mensen aan werk geholpen.”

– Ton van der Leck, manager WerkgeversServicepunt Rijnmond, dat matchingsplatform HalloWerk initieerde

“Die ‘weg naar werk’ is ondoorzichtig, stigmatiserend en vaak overbodig.”

“Eens. Sterker: die weg naar werk creëert een extra afstand. De vragen die werkgevers stellen, de eisen, het werkt belemmerend en schrikt mensen af. Met elke vraag die je stelt, sluit je weer iemand uit. Ik ageer ook tegen de term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Iemand anders geeft jou dat stempel, bepaalt dat voor jou. Door dat predicaat creëer je pas echt afstand. Het is een nare manier van labelen, die mensen op achterstand zet. Wij draaien het om met open hiring. In maart zijn we gestart. De eerste resultaten zijn zeer positief en het animo onder kandidaten is groot. We geven mensen eerst werk en vragen vervolgens: ‘Wat heb je nodig om morgen terug te komen?’ Elk mens heeft beperkingen. Het gaat erom alleen dié beperkingen weg te nemen, die relevant zijn voor een bepaalde functie. De vraag van de werkgever is eenvoudig. Bijvoorbeeld: je moet vier kilo kunnen tillen en om acht uur ’s ochtends beginnen. Dat is het. Die hele ondoorzichtige, stigmatiserende en deels overbodige ‘weg naar werk’ slaan we over. Bovendien kunnen mensen zelf prima beoordelen wat ze kunnen. Veel obstakels, zoals het gebrek aan werkritme, worden opgelost door eenvoudigweg aan de slag te gaan. Bedenk ook dat de mensen die zich bij ons melden, kunnen en willen werken. Anders kom je niet. Wat deze groep niet wil, is een stempel. Of de zoveelste afwijzing. Daarom: begin met werk.”

- Ingeborg Zwolsman, programmamanager Open Hiring® Start Foundation

Uitzendwerk en de weg naar werk

Om de toegang voor werkzoekenden tot de arbeidsmarkt te vergroten, vraagt de ABU aan de landelijke overheid om de publiek-private samenwerking bij arbeidsbemiddeling te stimuleren. Het streven is om in alle arbeidsmarktregio’s duurzame publiek-private samenwerkingen op te zetten. Dit doet de ABU onder meer samen met Cedris, NRTO en OVAL binnen de alliantie Samen werken voor werk. Voor een goede bemiddeling moet er onder meer ook transparantie zijn in de bestanden van werkzoekenden en moet het accepteren van flexibel werk vanuit de bijstand aantrekkelijk zijn.

–  Dit artikel verscheen in Uitzendwerk, editie 4, 2019

Gerelateerde artikelen