ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV: 84.471 extra banen gecreëerd binnen de Banenafspraak

Tot en met het derde kwartaal van 2023 zijn er 84.471 nieuwe banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak. De doelstelling van de Banenafspraak voor 2023 is het realiseren van 105.000 extra banen.

In totaal kwamen er ten opzichte van het tweede kwartaal 1.567 banen bij voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Het aantal werkzame personen in de doelgroep Banenafspraak groeide in deze periode met 1.396 personen. Van de 263.435 personen die tot de doelgroep Banenafspraak behoren, zijn er in het derde kwartaal van 2023 in totaal 138.317 aan het werk.

Minder banen gerealiseerd via uitzend- en detacheringsconstructies

Momenteel zijn er 350 banen minder via uitzend- en detacheringsconstructies gerealiseerd dan bij de start van de Banenafspraak. Een verklaring hiervoor kan zijn dat meer kandidaten direct in dienst gingen bij inlenende bedrijven, en uitzenders meer focus hebben gelegd op andere doelgroepen, waaronder Oekraïense vluchtelingen.

De kwartaalrapportages van UWV zijn geen officiële meting voor de realisatie van de Banenafspraak. Wel staan er interessante aanwijzingen in.

Gerelateerde artikelen