ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vijfhonderd coronawerklozen aan het werk

500 coronawerklozen

Mede mogelijk gemaakt door de coronacrisis: twaalf uitzendorganisaties die gebroederlijk samenwerken én klinkende resultaten behalen. Wat vergt zo’n samenwerking? Mirjam Manni van Tempo-Team: “Klein beginnen, korte lijntjes en vertrouwen.”

De regionale mobiliteitsteams staan momenteel volop in de spotlights. Onderwijl is ook in Den Haag een bijzonder project gaande. In een notendop: twaalf uitzenders – een mix van grote landelijke bemiddelaars en kleine regionale aanbieders – werken samen en helpen relatief goed bemiddelbare coronawerklozen aan werk. Uitzenders blij, kandidaten blij, gemeente Den Haag blij. Circa 80 voormalige bijstandsgerechtigden vonden op deze manier werk, 98 kandidaten worden op dit moment bemiddeld. Het project is wegens succes nu voor vier jaar verlengd.

Pragmatisch

Mirjam Manni, operationeel manager bij Tempo-Team: “Door de groei van de werkloosheid wilde Den Haag Werkt – het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente – gewoon aan de slag. Niet eindeloos overleggen, maar snel flink aanpakken. Doel is om vijfhonderd coronawerklozen aan werk te helpen. De gemeente benaderde uitzendorganisaties en gunde ons de regie.” Tempo-Team houdt zelf ook van doorpakken. Manni: “We zijn direct samen aan de slag gegaan. Lekker pragmatisch, met niet meer overleg dan nodig. We zijn klein begonnen op basis van een projectplan. Het idee was dat we vervolgens onderweg leren hoe we die aanpak kunnen uitbreiden en verfijnen. Door de goede samenwerking en korte lijnen met de gemeente Den Haag maakten we gelijk een goede start. Want naast die tachtig plaatsingen bij de aangesloten bureaus hebben we ook nog eens 141 mensen aan werk geholpen buiten de aangesloten uitzenders om.”

Eenvoud

De werkwijze is ruwweg als volgt: de gemeente levert kandidaten aan bij het werkloket van Tempo-Team. Dat is een speciaal coördinatiepunt voor de gemeente Den Haag, waar een projectleider en drie intercedenten werken. Mike van der Stel is een van hen: “Wij voeren kennismakingsgesprekken met de kandidaten en maken de cv’s die we van de gemeente krijgen completer: wij weten natuurlijk goed wat onze collega-intercedenten nodig hebben. Over het algemeen zijn de kandidaten goed bemiddelbaar. Maar er is wel een reden dat het ze zelf niet lukt om aan werk te komen. Soms fungeren we als coach, geven we  kandidaten net dat extra zetje. Vervolgens zetten de cv’s door aan de uitzenders die het best passen.”

Samen beter

Alle partijen profiteren. Bijstandsgerechtigden, uiteraard. Uitzenders ontvangen per plaatsing een fee, en – om duurzaamheid te stimuleren – een extra fee als iemand na zes maanden nog steeds werkt. De gemeente tot slot, krijgt wat extra financiële lucht en ruimte. Manni: “Het gaat om een groep mensen die eigenlijk helemaal niet in de bijstand thuishoort. Zij hebben nu, door de coronacrisis, net even wat extra hulp nodig. Dat geven wij, waardoor de gemeente zich kan concentreren op kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.” Van der Stel: “De gemeente profiteert ook van onze terugkoppelingen. We geven aan waar het knelpunt zit als iemand niet direct wordt aangenomen. Daarvoor maken we ook dankbaar gebruik van de feedback die we van de andere bureaus op onze kandidaten krijgen.”

Gezamenlijk doel

Een beetje flauw misschien, maar houdt Tempo-Team de beste kandidaten niet voor zichzelf? Manni: “Nee. Dat is een kwestie van vertrouwen. Bij aanvang van dit project hebben alle deelnemers vertrouwen in elkaar  uitgesproken. Natuurlijk was dat in het begin best spannend, maar het maakt dit project ook bijzonder. Wat ons daarbij helpt, is ons gezamenlijke doel: zorgen dat de burgers van de gemeente Den Haag aan de slag komen. Niet het belang van de uitzendorganisaties staat voorop, maar het belang van de kandidaten. Bovendien: geen enkel bureau heeft voor iedereen een baan. Dus we hebben elkaar gewoon nodig.” Van der Stel: “Elk bureau is bereid om een stapje extra te doen voor deze kandidaten. In de samenwerking is iedereen elkaar ter wille. Het maakt niet uit welke uitzender iemand plaatst, elke plaatsing is een succes.”

“Alle partijen groeien door dit project”

Zijn collega Kaj Bathoorn beaamt dit. Als consultant van Olympia Werkvertrouwen houdt hij zich bezig met kandidaten van wie de afstand tot? de arbeidsmarkt iets groter is. In die functie werkt hij ook samen met Tempo-Team en de gemeente Den Haag. “In het kort komt het erop neer dat wij onze vacatures voor het Werkloket openstellen en zij daar vervolgens kandidaten voor aandragen. Dat gaat allemaal in goed, nauw overleg. Het mooie is dat we echt vanuit de kandidaat werken. Dat doen we bij Olympia Werkvertrouwen ook, dus dit project wordt bij ons breed gedragen. Door deze manier van samenwerken, kunnen er meer mensen worden geplaatst. We groeien hier allemaal door.”

 Het vliegwiel draait

Klein beginnen en al doende bijschaven, pragmatisme, korte lijntjes, eerlijkheid en durven vertrouwen: dat zijn wat Tempo-Team betreft de ingrediënten om dergelijke grootschalige samenwerkingen te laten slagen. Manni: “Als dat lukt, heb je een vliegwiel te pakken.” Een vliegwiel dat in Den Haag, mede aangedreven door de flink aantrekkende markt, inmiddels volop draait.

Gerelateerde artikelen