ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werk uitweg uit armoede

Vast gelezen: het kabinet trekt geld uit om verdere armoede tegen te gaan. Er liggen tal van opties op tafel om dit te realiseren: van fiscale maatregelen voor hogere inkomens tot mogelijk extra toeslagen. De zorgende overheid in optima forma.

Wat mij opvalt, is dat ik weinig lees over een alternatieve en eigenlijk erg voor de hand liggende oplossing. Namelijk: werken makkelijker en lonender maken. Werk is immers de beste weg om uit de armoede te komen.

Even een paar vragen. Wist u dat bijna een derde van de mensen die na WW weer aan het werk gaan dat doen via een uitzendbaan? Dat 24% van de statushouders via onze branche aan het werk gaat. Dat driekwart van de mensen die uit de WW kwamen na drie jaar nog steeds aan het werk is via onze branche?

Net als de helpende overheid kunnen ook uitzenders helpen om het armoedeprobleem aan te pakken. Hoe? Door mensen werkgeschikt te maken via opleidingen, intensieve begeleiding, hun uitgebreide werkgeversnetwerk en door de handen in een te slaan met overheden en werkgevers.

Ik zei het al eerder: de uitweg uit armoede is werk. Maar dan moet dat wel lonend zijn. En daar zit ‘m nu net de crux: veel mensen die nu een uitkering hebben en weer aan de slag gaan verliezen toeslagen. Daardoor houden ze netto minder over dan met een uitkering. Paradoxaal toch? En zeer ongewenst.

Het is om die reden dat de ABU politieke partijen oproept om van Nederland de meest inclusieve arbeidsmarkt van Europa te maken. Wat daarvoor nodig is? Meer werken moet lonen. Weg met het ingewikkelde toeslagen- en uitkeringssysteem. Faciliteer mensen met een inkomensvoorziening die hen op hun weg naar werk bestaanszekerheid geeft. En geef ruim baan aan samenwerking tussen publieke en private partijen om deze mensen te helpen.

Werken als uitweg uit armoede. Wie kan daar tegen zijn?

Gerelateerde artikelen