ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werkervaringsplaatsen waardevolle springplank voor werkzoekenden

Voor sommige werkzoekenden blijkt een werkervaringsplaats een waardevolle springplank voor hun loopbaan. Ook binnen de uitzendbranche worden werkervaringsplekken geboden. In de Gelderse regio Foodvalley hebben gemeenten, UWV en uitzendorganisatie Tempo-Team de afgelopen jaren al de nodige ervaring opgedaan.

Na een succesvol ‘experiment’ in 2016 heeft Tempo-Team in Ede inmiddels zes keer een ervaringsplaats gecreëerd, waarna de kandidaat doorstroomde naar betaald werk binnen de organisatie of bij een opdrachtgever. Een mooi voorbeeld is een kandidate die in 2018 werd voorgedragen door WerkgeversServicepunt regio Foodvalley (WSP), een samenwerkingsverband van gemeenten en UWV. “Op voorhand voldeed zij niet aan ons functieprofiel van intercedent. Binnen drie maanden kwamen haar talenten naar boven en maakte ze zich onmisbaar op onze vestiging. Ze werd vervolgens vestigingsassistente, (cluster)recruiter en relatiebeheerder voor grote klanten. Sinds september begeleidt ze nu ook een nieuwe kandidaat op een werkervaringsplaats. Zij weet immers precies wat dit inhoudt. Zij had vooral even ruimte nodig voor haar talenten tot bloei kwamen en ze zich echt kon bewijzen,” aldus Mirjam Manni, operationeel manager publiek-private samenwerking & participatie bij Tempo-Team.

Geen proefplaatsing

Een werkervaringsplaats is niet hetzelfde als een proefplaatsing van bijvoorbeeld gemeente of UWV. Bij een proefplaatsing krijgt een kandidaat de kans zich (meestal) in twee maanden te bewijzen (ook met behoud van uitkering) bij de werkgever waar hij of zij een contract hoopt te krijgen. Een werkervaringsplaats van meestal twee tot vier maanden is meer gericht op het ervaren en beter leren kennen van een kandidaat en zijn competenties. Manni: “Daarbij kunnen taken stap voor stap worden opgebouwd. Dit kan ook een contract opleveren bij een andere werkgever. Er zit vooraf minder prestatiedruk op en dat kan soms goed werken. Bijvoorbeeld als iemand een andere weg wil inslaan tijdens zijn loopbaan.” Een belangrijke voorwaarde is wel dat een werkzoekende met behoud van uitkering een werkervaringsplaats mag accepteren van het WSP.

De aanpak

In regio Foodvalley draagt het WSP een kandidaat voor als zij denken dat een werkervaringsplaats bij Tempo-Tempo waardevol kan zijn. Tempo-Team kijkt goed naar een passende opbouw van taken per kandidaat. Manni: “Het werk van intercedent is best complex. Je hebt immers te maken met je kandidaten, inleners en je eigen organisatiedoelstellingen. Het werk voor een werkervaringsplaats kunnen we stapsgewijs opbouwen. Een kandidaat kan bijvoorbeeld beginnen met administratieve taken en inschrijvingen van kandidaten. Daarna eens een profiel naar een klant sturen, waarna ook al snel klantcontact ontstaat. En daarna bijvoorbeeld aanhaken bij een intake. Zo kunnen de taken en verantwoordelijkheden groeien afhankelijk van wat bij iemand past. Uiteindelijk zoek je naar de echte drive van iemand en daar zoek je de juiste rol bij.”

 

Elke kandidaat die kan en wil werken, moet kansen krijgen.

 

Kandidaten voor een werkervaringsplaats volgen bij Tempo-Team een inwerkprogramma, zoals ook nieuwe intercedenten dat krijgen. Daarna volgt het opbouwprogramma in verschillende stappen. Manni: “Daarbij zijn goede coaching en begeleiding belangrijk met een vast aanspreekpunt. Zonder te ‘pamperen’ want om te kunnen groeien, moet je wel het diepe in. Maar wel eerst onder toezicht.”

Systeemdenken loslaten

De aanpak van Tempo-Team is recentelijk genomineerd voor de Publiek Private Samenwerking-Awards (van Servicepunt Flex). Manni: “Ik juich het toe als meer uitzendorganisaties en andere werkgevers dit ook gaan doen. Ik was eerder jobcoach en heb gezien hoe waardevol proefplaatsingen en werkervaringsplaatsen kunnen zijn om bepaalde werkzoekenden de juiste zet in de rug te geven. Daarvoor moet je soms net iets anders kijken en minder ‘systeemdenken’. Dus niet een kandidaat afwijzen, omdat jouw functieprofielen niet passen bij zijn cv. Zijn er misschien ook andere mogelijkheden buiten de gebaande paden? En wat nu als je iemand even wat meer ruimte kunt geven? Elke kandidaat die kan en wil werken, moet kansen krijgen. Alleen zijn de systemen daar niet op ingesteld. Om verder te kijken, moet je wat mij betreft beginnen bij de mens die voor je zit.”

Gerelateerde artikelen