ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werkzoekenden gebaat bij meer samenwerking

Arbeidsmarkt maatschappij

Om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, zijn vernieuwende initiatieven nodig. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voor alle 35 arbeidsmarktregio’s daarom voor 2019 een miljoen euro toegezegd voor nieuwe initiatieven en nog eens een miljoen voor 2020. Staatssecretaris Tamara van Ark pleit ook voor meer publiek-private samenwerking. “Er gebeurt al veel, maar door meer samenwerking is er nog veel meer mogelijk,” aldus Van Ark.

De staatssecretaris zei dit tijdens het congres Iedereen aan de slag: het gaat niet vanzelf, dat de alliantie Samen werken voor werk (een samenwerkingsverband tussen de ABU, Cedris, NRTO en OVAL) eind maart in Den Haag organiseerde. Van Ark toonde zich een groot voorstander van de samenwerking tussen de partijen. “We kunnen wetten maken, maar dat is niet genoeg. Er is meer samenwerking nodig. Ik ben ontzettend blij met deze alliantie. Vooral omdat deze partijen elkaar niet meer als concurrent zien, maar beseffen dat ze samen met anderen nog meer kunnen doen en ze elkaar versterken.”

Nieuwe oplossingen

Om meer werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan banen te helpen, ondersteunt het ministerie van SZW met het programma Matchen op Werk (inmiddels opgegaan in Perspectief op werk) de werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio’s. Dit programma beoogt met nieuwe initiatieven mensen naar werk te begeleiden. Samenwerking tussen publieke en private partijen is hierbij een belangrijk element. Aan alle regio’s is voor 2019 en 2020 twee miljoen euro toegezegd om nieuwe oplossingen te creëren. “Dat moeten wel echt nieuwe plannen zijn, geen oude plannen met nieuwe nietjes,” aldus Van Ark. “Zoek daarvoor de samenwerking en verbinding met elkaar. En tegen gemeenten zeg ik: kijk ook verder dan de publieke partners. Ook deze private partijen kunnen helpen.”

Tijdens het congres is ook stilgestaan bij het in Nederland nieuwe fenomeen van open hiring door werkgevers. Wie wil werken, kan hierdoor gewoon aan de slag zonder sollicitatiegesprek, cv of inzet van de overheid. In maart is het eerste bedrijf in Nederland hiermee begonnen. Bij een nieuwe pilot van de alliantie in de regio Foodvalley gaat dit ook gebeuren.

 

“Private partijen kunnen gemeenten goed helpen.” – Tamara van Ark, staatssecretaris SZW

Treintjes maken

De vier alliantiepartners creëren nieuwe oplossingen door hun expertises te bundelen, afgestemd op specifieke behoeften van werkzoekenden die extra begeleiding nodig hebben. Oftewel: ‘treintjes maken’, steeds met een andere samenstelling van ‘wagons’. “Dit is een heel taai onderwerp, waarvoor dit ook echt nodig is,” zei voorzitter Sieto de Leeuw van de ABU, aangevuld door de drie andere voorzitters. “Samen kunnen wij direct mensen helpen, zonder daarvoor eerst allerlei regeltjes te bedenken,” stelde Hans Hillen (NRTO). Volgens Sieb Louwsma (OVAL) hebben werkzoekenden vaak vooral een klein extra duwtje nodig. “Daarna kunnen veel mensen zelfstandig verder. Maar alleen en ieder voor zich is het juiste duwtje soms moeilijk te geven.” Ook volgens Job Cohen (Cedris) is dat de kracht van de alliantie: “Wij zijn als partners op de arbeidsmarkt veel met dezelfde dingen bezig, met een groot gezamenlijk belang. Samen kunnen we het beter.”

Dit artikel verscheen eerder in Uitzendwerk – April 2019

Gerelateerde artikelen