ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

What you can do for your country

Het was een uitspraak van de nieuwe minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten in het NRC van 12 februari. Het ging over de grootste knelpunten bij de uitvoering van de klimaatambities van dit kabinet. Minister Jetten zei: ‘Een groot probleem is de arbeidsmarkt en daarom wil ik met andere ministers met een groen banenplan komen’. Dat idee juich ik van harte toe. Het is al vaker gezegd aan ambities geen gebrek maar aan mensen om ze waar te maken des te meer.

In dat licht steekt de 500 miljoen die dit kabinet uittrekt voor de hervorming van de arbeidsmarkt schril af tegenover de tientallen miljarden die er voor de andere ministeries klaar liggen. De beide nieuwe bewindslieden van SZW hebben in die zin een grote verantwoordelijkheid en spelen een sleutelrol. Als ze er niet in slagen de arbeidsmarkt vlot te trekken, blijven de tientallen miljarden ongebruikt bij andere ministeries op de plank liggen. En komt er weinig terecht van de plannen.

Daarom is zo’n groen banenplan een goed idee. Er kan best een paar miljard uit die investeringsfondsen worden gebruikt om te investeren in ons menselijk kapitaal. We zullen de middelen hard nodig hebben om de bijna één miljoen mensen die langs de kant staan mee te kunnen laten doen. En om de werkenden van nu toe te rusten om van-werk-naar-werk te kunnen overstappen. Naar de groene banen van de toekomst.

Laten we de hand reiken aan het ongekende en onbenutte talent op de arbeidsmarkt. Niet langer onder de noemer ‘u moet aan het werk’. Die boodschap hebben mensen vaak genoeg gehoord en na tientallen sollicitaties hebben ze niet het idee dat er iemand op hen zit te wachten. Nee, bij zulke grote nationale ambities hoort een nieuw adagium:  ‘we hebben als land uw hulp hard nodig’. Dat klinkt meteen heel anders, uitnodigend én waarderend.

De krapte dwingt anders te kijken naar de arbeidsmarkt. Ook bij een groen banenplan. Ik moest ineens denken aan die beroemde uitspraak van Kennedy: ‘Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.’

Gerelateerde artikelen