ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Zet doelgroep Participatiewet in de kijker

De doelstellingen van de Participatiewet zijn niet gehaald. Dat oordeelt het SCP vandaag in een evaluatierapport. In de evaluatie staan een aantal oorzaken. Een daarvan is dat werkgevers van goede wil zijn maar door allerlei regelingen en trage procedures vroegtijdig afhaken. Of, zoals SCP constateert: “Van vermindering van complexiteit en onduidelijkheid is nog geen sprake – niet voor werkgevers en niet voor de doelgroep.”

Voor een goede match is meer nodig dan de verschillende instrumenten die er nu zijn, zoals de no-riskpolis, loonkostensubsidie, jobcoaching of een proefplaatsing. De praktijk leert dat het maken van een goede fit tussen kandidaat en werkgever een zaak van lange adem is. Veel werkgevers hebben die lange adem niet en haken onderweg af.

Hun geduld wordt aan het begin van een traject al op de proef gesteld. Een voorbeeld: 40% van de doelgroep die valt onder de Banenafspraak, een belangrijke doelgroep voor de Participatiewet, heeft geen profiel in de bestanden van het UWV en met name in de bestanden van gemeentes. Bijna de helft van deze doelgroep is simpelweg niet vindbaar op hun kennis en kunde!

Veel van onze leden zijn betrokken bij het aan het werk helpen en begeleiden van de doelgroep van de Participatiewet. Een uitzendbaan is vaak een opstap om weer mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt.

Uitzenders kunnen gemeentes en werkgevers helpen bij het aan het werk helpen van mensen. Hoe? Door kandidaten in beeld te brengen. Ervaring leert dat daarvoor meer nodig is dan alleen een cv. Voor veel mensen die langere tijd niet werken is een cv namelijk niet meer de norm. Het zou moeten gaan om het in kaart brengen van vaardigheden en competenties. Zaken waarin uitzenders goed zijn.

Daarom nogmaals onze oproep: vul de profielen van de werkzoekenden in en maak de gegevens toegankelijk voor werkgevers en uitzenders. Zet de doelgroep van de Participatiewet in de kijker!

Gerelateerde artikelen