ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Als het vlees rot is, moet het mes erin

Afgelopen week had ik, samen met de NBBU en vertegenwoordigers van de vlees- en pluimveesector, een afspraak bij minister Van Gennip. Er waren meerdere aanleidingen voor deze afspraak: zo heeft de Arbeidsinspectie onlangs melding gemaakt van uitzendorganisaties in de vleessector die hun medewerkers in groten getale op staande voet ontslaan. Hierdoor kunnen deze uitzenders direct stoppen met loon doorbetalen, hoeven ze geen premies meer af te dragen en kunnen ze bovendien geld inhouden op de eindafrekening van de betreffende medewerkers. Een illegaal verdienmodel dus.

Ongeveer tegelijkertijd verscheen er een rapport van lobbyclub Somo, waarin melding wordt gemaakt van arbeidsmigranten die onder meer te maken hebben met onduidelijke contracten, te weinig loon en slechte huisvesting.

Het is goed én nodig dat de minister hier aandacht voor heeft. Want laat één ding duidelijk zijn: ook als branchevereniging van uitzenders nemen we keihard afstand van dit soort misstanden. ‘Fouter dan fout’, was de reactie van Jurriën Koops, directeur van de ABU. Wat niet veel mensen weten, is dat vooral ook de goede uitzenders zich ontzettend kwaad maken over dit soort misstanden. Zo staat het beter en harder aanpakken van misstanden in de sector al jarenlang hoog in de top 3 van belangrijkste aandachtspunten die ABU-leden aangeven in het ledentevredenheidsonderzoek.

De vraag is natuurlijk hoe je dat dan vervolgens doet. Door GroenLinks/PvdA, Volt en de SP werd al gepleit voor een uitzendverbod in de vleessector. En dat snap ik: het is niet voor het eerst dat er in deze branche sprake is van misstanden met uitzendkrachten. Als het vlees rot is, dan moet het mes erin. Maar ik geloof niet dat een uitzendverbod gaat helpen. Want het is niet zo dat alle uitzenders boeven zijn: het probleem is dat boeven nu te makkelijk geld kunnen verdienen wanneer ze zichzelf uitzendorganisatie noemen. Een uitzendverbod instellen, betekent de echte, goede, uitzendorganisatie wel pakken maar die boeven niet. Die noemen zich vervolgens bijvoorbeeld zzp-bemiddelaar – en gaan gewoon door met hun mensonterende praktijken.

Als mensen te hard rijden, zeg je ook niet dat iedereen z’n auto moet inleveren. Dan pak je de overtreder en geef je hem een boete.

Betere handhaving. Dat is dus wat we nodig hebben. Dat was daarom ook precies mijn voorstel aan de minister en de vertegenwoordigers in de vleessector. Laat de Arbeidsinspectie de handen ineen slaan met de private inspectie-instellingen (zoals SNA, SNCU en SNF) om in samenspraak een programma op te zetten dat als doel heeft om in 12 maanden tijd álle misstanden in de vleessector aan te pakken. Laten we deze verantwoordelijkheid samen oppakken en er nu echt wat aan gaan doen. De minister en alle aanwezigen aan tafel, waaronder ook de Arbeidsinspectie, konden zich vinden in dit voorstel. De minister zal de Tweede Kamer binnenkort daarom informeren dat we van start gaan met deze ‘Taskforce’.

Ik kijk ernaar uit om hier samen werk van te maken. Want óók ik wind me enorm op over misstanden in de vleessector die al zo lang ongestraft blijven bestaan. Het moet echt afgelopen zijn. We gaan ze pakken. Aan ons zal het niet liggen.

Gerelateerde artikelen