ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Boekje NEN 4400-1:2023 gepubliceerd

Alle ABU-leden zijn in het kader van de ABU-lidmaatschapscriteria aangesloten bij de SNA (Stichting Normering Arbeid). SNA controleert twee keer per jaar of ondernemingen voldoen aan de NEN 4400-I norm. De norm beweegt mee met de aanpassingen in wet- en regelgeving met betrekking tot de arbeidsmarkt en bestaat al ruim 15 jaar.

Het was weer tijd om de norm aan te passen en deze keer is er ook het een en ander veranderd in de opzet van de controle. Hierover hebben wij u al geïnformeerd.

Inmiddels is ook het nieuwe boekje te bestellen en zullen de controles op grond van de herziene norm worden uitgevoerd.

Deze norm is eigendom van de NEN. Wij kunnen u daarom helaas geen norm verstrekken. U kunt de norm op de website van de NEN aanschaffen.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen