ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gedragscode en checklist onderwijs: invulbare pdf nu beschikbaar

De ABU heeft samen met leden een gedragscode ontwikkeld voor de uitzenders in het onderwijs. Met deze code willen de ABU en de leden zich positief onderscheiden van die bedrijven die het uitzenden in het onderwijs een slechte naam bezorgen. Inleners krijgen met deze code de zekerheid van kwaliteit.

Kernbegrippen in de Gedragscode Onderwijs zijn:

  • gelijkwaardig partnerschap
  • verantwoord marktgedrag
  • openheid en transparantie
  • duidelijkheid over wat wordt geboden aan dienstverlening
  • verantwoorde tarieven

Gedragscode en checklist
Aan de Gedragscode Onderwijs is een Checklist verbonden. In deze checklist staat een lijst van vragen en aandachtspunten die voor school en uitzender belangrijk zijn bij de opdrachtverlening. Hiermee is de school volledig in control en wordt voorkomen dat partijen voor verrassingen komen te staan.

De Gedragscode en Checklist Onderwijs zijn in de vorm van een invulbaar pdf bestand beschikbaar (zie beneden). Uitzenders kunnen ze vooraf delen met de school, en de checklist later samen invullen.

ABU-leden: ga ermee aan de slag!
Het bestuur van de ABU was in een bespreking positief over deze gedragscode. De ABU roept leden die actief zijn in het onderwijs dan ook op om aan de slag te gaan met deze gedragscode en checklist.

Het komend jaar doen we met deze documenten ervaring op in het gebruik. Ervaringsgegevens gaan we gebruiken voor verdere verbetering. Daarnaast denken we na over de inbedding van de code en de bijbehorende checklist in het kwaliteitskeurmerk van de ABU. Medio 2022 nemen we daarover een besluit.

Deel uw ervaringen
Geef het aan ons door als u aan de slag gaat met de gedragscode en de checklist.  Zo kunnen wij uw ervaringen gebruiken om te komen tot verdere verbeteringen.

Ook de ervaringen van onderwijsinstellingen willen wij meenemen. Met de input van u en de scholen zijn wij in staat om het ABU kwaliteitskeurmerk nog beter in de markt te zetten!

Contactpersoon
Dick Voortman, voortman@abu.nl

Gerelateerde artikelen