ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Onze branche staat voor grote veranderingen”

Sieto de Leeuw en Jurriën Koops:

Binnenkort komt SZW-minister Karien van Gennip met een wetsvoorstel rond het uitzendregime en de verplichte certificering van uitzendondernemingen. Wetgeving, die volgens ABU-voorzitter Sieto de Leeuw en directeur Jurriën Koops een forse impact op de branche zal hebben. Maar wat staat er precies op stapel?

“Het nieuwe wetsvoorstel komt voort uit het regeerakkoord, het rapport-Roemer en het MLT-advies van de Sociaal-Economische Raad,” zegt Koops. “Het gaat eigenlijk om twee dingen. Het verplichte certificeringssysteem verandert de regels om deel te mogen nemen aan het spel. En de wetgeving rond het uitzendregime verandert de regels van het spel zelf.” Naar verwachting in juli wordt duidelijk wat er verandert aan het uitzendregime. Inmiddels is er al wel meer duidelijk over de verplichte certificering, vertelt De Leeuw. “Het private certificeringssysteem van SNA wordt vervangen door een publiek-privaat certificeringssysteem onder verantwoordelijkheid van de overheid. Het komt erop neer dat je als uitzender alleen nog maar arbeid ter beschikking kunt stellen als je gecertificeerd bent. Ook inleners mogen alleen nog maar zaken doen met gecertificeerde uitzenders. Voldoe je hier als uitzender of inlener niet aan, dan volgt een boete.”

Extra voorwaarden

In het nieuwe certificeringssysteem – dat op 1 januari 2025 in moet gaan – komt een aantal voorwaarden boven op de eisen die al voor het SNA-keurmerk gelden, maakt De Leeuw duidelijk. “Zo kun je bijvoorbeeld alleen als uitzender starten na storting van een waarborgsom van honderdduizend euro, is er een verklaring omtrent gedrag nodig en wordt er gecontroleerd op de betaling van het juiste loon [zie ook kader, red.]. De certificeringsplicht gaat heel breed gelden voor alle ondernemingen die aan terbeschikkingstelling van arbeid doen.” Ook voor de opdrachtgevers worden de regels aangescherpt, aldus Koops. “Een opdrachtgever mag alleen met een gecertificeerde uitzender werken en moet zich daarvan vergewissen, óók bij doorleenconstructies. Tevens wordt de inlener verplicht om de juiste informatie over de betaling en de arbeidsvoorwaarden aan een uitzendonderneming te verstrekken. Alles wordt dus strikter en strakker, waardoor er een gelijker speelveld in de branche ontstaat én uitzendkrachten beter beschermd worden.”

Steun sociale partners noodzakelijk

De ABU steunt de richting van deze verplichte certificering, vervolgt De Leeuw. “De winst van een dergelijk systeem is dat het kwaliteit beloont, de markt transparanter maakt en – als het goed werk – zorgt voor een groter marktaandeel voor bonafide uitzenders. Maar in de uitwerking van de plannen is wel steun van de uitzendsector en van de sociale partners nodig. Het is belangrijk dat er een systeem komt dat uitvoerbaar, controleerbaar, beheersbaar en handhaafbaar is en aansluit bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is.” Met name de handhaving is essentieel, benadrukt de ABU-voorzitter. “Zonder een effectieve handhaving door de overheid verandert er niets in de praktijk.” Volgens Koops is het noodzakelijk om te komen tot een sluitende overheidsaanpak voor uitzendbureaus die zonder certificering werken. “Dat betekent dat er een hoge pakkans moet zijn, zeker voor recidivisten en er voor frauderende bestuurders geen plek meer is in onze branche. Ik moet helaas constateren dat dat de afgelopen jaren niet het geval is geweest. De uitzendbranche kan daar een bijdrage aan leveren door slimme samenwerking, bijvoorbeeld door realtime gegevensuitwisseling van de SNCU (red. Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) met de Inspectie SZW en de Belastingdienst. Dat zou de pakkans een stuk groter maken.” Volgens Koops hoeft er in ieder geval niet gewacht te worden tot 2025 om misstanden aan te pakken. “Uitzenders én opdrachtgevers kunnen en móeten vandaag al het verschil maken. Om die reden hebben we onlangs samen met VNO-NCW een gezamenlijke oproep gedaan om de aanbevelingen van de commissie-Roemer zelf snel op te pakken. Want een beter morgen begint al vandaag, bij onszelf en bij onze opdrachtgevers.”

 

Verplichte certificering, wat betekent dat voor uitzenders?

- De wettelijk verplichte certificering moet gaan gelden vanaf 1 januari 2025
- Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) vormt qua normering de basis
- Daarnaast komen er zes aanvullende voorwaarden:
1. Er komt een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
2. Uitzendondernemingen moeten een bankgarantie (waarborgsom) van maximaal €100.000,- overleggen.
3. Controle op een juiste pensioenaansluiting.
4. Huisvesting van arbeidsmigranten kan alleen als deze gecertificeerd is.
5. Er komt een aangescherpte controle op de loonverhoudingsnorm.
6. Uitzendorganisaties worden gecontroleerd op de doorgeleidingsplicht (het informeren van uitzendkrachten over risico’s op de werkplek).

Gerelateerde artikelen