ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verbod op doorlenen werknemers met A1-verklaring

Sinds 1 juli 2023 is het SNA-keurmerk aangepast met betrekking tot het doorlenen van werknemers met een A1-verklaring. Op grond van de regelgeving voor A1-verloning, moet de band tussen buitenlandse werkgevers en ingeleende werknemers behouden blijven. De NEN-normen zijn hier nu op aangepast.

Duidelijk onderscheid in A1-verklaringen

Sinds 1 juli 2023 wordt onderscheid gemaakt tussen twee A1-verklaringen volgens EU-richtlijnen EC 883/2004 en EC 987/2009:

  • A1-verklaringen afgegeven op grond van artikel 12: bedoeld voor werknemers die maximaal 24 maanden in een andere EER-staat werken.
  • A1-verklaringen afgegeven op grond van artikel 13: bedoeld voor werknemers die in twee of meer andere EU-lidstaten aan het werk zijn.

Voor Nederlandse SNA-gecertificeerde bedrijven betekent dit dat zij moeten nagaan of en zo ja, welke A1-verklaring is afgegeven aan vanuit in het buitenland ingeleend personeel.

Doorleenverbod bij A1-verklaring Artikel 12

Bij een A1-verklaring op basis van artikel 12 (max. 24 maanden in een andere EER-staat) is doorlenen niet toegestaan. Deze werknemers mogen niet verder uitgeleend worden.

Ook buitenlandse bedrijven onder toezicht

Buitenlandse bedrijven met SNA-certificering die werknemers met A1-verklaring naar Nederland sturen, moeten controleren dat deze werknemers niet door Nederlandse opdrachtgevers worden doorgeleend. Uitwisseling van informatie over dienstverlening in de werknemersketen is hiervoor essentieel.

Overgangsperiode voor aanpassing

Tussen 1 juli 2023 en 1 januari 2024 zal de inspectie-instelling geen afwijkingen melden als de doorleenstatus niet direct duidelijk is, om bedrijven tijd te geven aanpassingen te maken.

Voorbeeld

Er is sprake van een A1-verklaring afgegeven op basis van artikel 12 als op de A1-verklaring bij punt 3 is aangegeven dat er sprake is van een ‘posted employed person’, optie 3.1. Zie bovenstaande afbeelding.

Er is sprake van een A1-verklaring afgegeven op basis van artikel 13 als op de A1-verklaring bij punt 3 is aangegeven dat er sprake is van een ‘Employed, working in two or more States, optie 3.2.

Meer informatie

Lees de volledige toelichting op de website van de SNA.

Gerelateerde artikelen