ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

We bestrijden fraude actief

De ABU is sinds het begin van deze eeuw actief met fraudebestrijding. Malafide koppelbazen zorgen voor een imagoprobleem van de uitzendsector. De politiek reageert door steeds striktere maatregelen te implementeren voor uitzenders. De praktijk leert dat met name de bonafide uitzendondernemingen deze verplichtingen naleven en de malafide ondernemers niet.

Fraudebestrijding

De ABU voert regelmatig overleg met ambtenaren, handhavers en politici. Samen zijn partijen op zoek naar de beste manier van fraudebestrijding. De ABU zorgt er in eerste instantie voor dat de leden de wet- en regelgeving naleven en uitzendkrachten waarderen conform de CAO voor Uitzendkrachten.

Fraudemelding

Bedrijven die zich niet houden aan de wet- en regelgeving en cao’s, moeten worden gecontroleerd door de Inspectie SZW en de SNCU. U kunt frauderende ondernemingen via de ABU melden of – eventueel anoniem – bij diverse handhavers, zoals de Arbeidsinspectie, SIOD en de SNCU.

Gerelateerde artikelen