ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wijzigingen auditdocument uitzenden en auditdocument payrolling per 1 januari

De ABU heeft een aantal wijzigingen/toevoegingen doorgevoerd in de ABU-auditdocumenten. Deze gaan in per 1-1-2023. Hieronder is kort uiteengezet wat er is gewijzigd/toegevoegd.

Bekijk de aangepaste auditdocumenten.

Auditdocument uitzenden

 • De inlenersbeloning is met een aantal punten uitgebreid:
  • Vergoeden van reisuren en/of reistijd
  • Uitbetalen eenmalige uitkeringen
  • Uitbetalen thuiswerkvergoedingen
  • Uitbetalen vaste eindejaarsuitkeringen
 • Toevoeging toetsing op PAWW

De uitzendonderneming is aangesloten bij de Stichting PAWW en compenseert de uitzendkracht voor de PAWW-premie.

 • De duurzame inzetbaarheid is verder verduidelijkt:
  • Is er sprake van een beoordelings- of controleverklaring getekend door een AA of RA accountant? Dan hoeft er geen verdere controle plaats te vinden.
  • Is er sprake is van een jaarrekening of een samenstellingsverklaring waarin het te besteden bedrag is opgenomen, alsmede de besteding? dan hoeft er geen verdere controle plaats te vinden. Is er minder besteed dan de 1,02%? Dan wordt tijdens de volgende audit gekeken of het bedrag alsnog is besteed of is afgestort aan Doorzaam.
  • Is er sprake is van een jaarrekening of samenstellingsverklaring waarin geen bestede bedragen worden genoemd of waarbij het te besteden bedrag exact gelijk is aan de besteding? Dan zal aan de hand van de gegevens uit de financiële administratie vastgesteld worden of er voldoende besteed is aan scholing en/of afgedragen is aan Doorzaam.

Auditdocument uitzenden en auditdocument payrolling

 • Vakbekwaamheidseis van vast personeel

Per 1 januari 2022 is het ABU-keurmerk uitgebreid met een vakbekwaamheidseis voor vast personeel waarbij 2022 als een overgangsjaar gold. Vanaf 1 januari 2023 zal getoetst worden op de aanwezigheid en toepassing in de praktijk van een intern opleidingsbeleid. In dit opleidingsbeleid is vastgelegd hoe de organisatie borgt dat vaste medewerkers over de benodigde kennis t.a.v. wet- en regelgeving beschikken.

Lees meer informatie over dit onderwerp.

Jessica de Kuiper, dekuiper@abu.nl

Gerelateerde artikelen