ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendmonitor 2019: ruim 1 miljoen uitzendkrachten aan het werk

Vandaag publiceert de ABU de belangrijkste cijfers over de uitzendmarkt en uitzendkrachten van 2019. Deze cijfers liggen in lijn met de situatie van toen op de arbeidsmarkt: schaarste en inleners die voorsorteerden op de Wab. Dat leidde tot een daling van het aandeel uitzendkrachten in de beroepsbevolking van 3,3% in 2018 naar 3,0% in 2019.

Tegelijkertijd zorgt uitzendwerk er nog steeds voor dat veel mensen aan het werk blijven; 68% is na de uitzendperiode nog aan het werk, van wie 21% doorstroomt naar een tijdelijk dienstverband en 14% naar een vast dienstverband. Ook zorgt uitzendwerk voor een snellere werkhervatting dan bij andere soorten contracten. Ruim 81% van de uitzendkrachten die in de WW belanden vond binnen een jaar ander werk. Bij mensen die voorheen een vast dienstverband hadden, is het percentage 48. Bijna de helft van de uitzendkrachten geeft aan dat ze gemakkelijk ander werk kunnen vinden of een andere functie.

Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Een andere positieve ontwikkeling is dat 80% van de uitzendkrachten bezig is met duurzame inzetbaarheid. Daarbij ondersteund door de uitzendwerkgever. Ze doen veel aan kennisontwikkeling, werk-privébalans en activiteiten om ander werk te vinden. 60% heeft gesprekken gevoerd met de uitzendwerkgever en 50% met de opdrachtgever over duurzame inzetbaarheid. Circa een derde van de uitzendkrachten heeft een opleiding of cursus gevolgd. Deze opleiding was vooral bedoeld om het huidige werk beter te kunnen doen (56%) en de kansen op werk in de toekomst te vergroten.

Over de Uitzendmonitor 2019

Nieuw is dat er dit jaar een andere selectie is gemaakt. Voorheen werden in de analyses alleen uitzendkrachten meegenomen die bij gemeenten staan of stonden ingeschreven. Nu zijn ook niet-ingezetenen (vooral grens- en seizoensarbeiders) meegenomen in de cijfers. Dit geeft een completer beeld en leidt tot hogere aantallen uitzendkrachten. Ook nieuw zijn de cijfers over de tevredenheid van uitzendkrachten over duurzame inzetbaarheid. Deze cijfers zijn afkomstig van DOORZAAM.

Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voerde de analyses in opdracht van de ABU uit. De cijfers gaan over 2019, dus voor de COVID-pandemie. Dit najaar komt de ABU met een uitgebreide versie van de Uitzendmonitor met daarin de cijfers van 2020. Daarin zullen de gevolgen van de coronacrisis op de uitzendbranche wel te zien zijn.

Gerelateerde artikelen