ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stichting Perspectiefverklaring

Wilt u als uitzendbureau zelf een perspectiefverklaring gaan aanbieden aan uw uitzendkrachten? U kunt hiervoor terecht bij de Stichting Perspectiefverklaring. Paul Jutte is de contactpersoon. Hij is bereikbaar via 013 59 44 105 en via spv@wispa.nl. De stichting is ondergebracht bij bureau Wissenraet Van Spaendonck.

Welke kosten zijn hieraan verbonden?

Kosten Perspectiefverklaring uitgeven

Gerelateerde artikelen