ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wat is een perspectiefverklaring?

De perspectiefverklaring kijkt naar de toekomstige mogelijkheden van de flexkracht om een inkomen te verdienen.

Mensen met een vast contract moeten voor de aanvraag van een hypotheek een zogenaamde werkgeversverklaring overleggen. Deze kijkt terug op het inkomen dat een werknemer verdiende.

De perspectiefverklaring kijkt vooruit: aan de hand van objectieve en subjectieve criteria wordt er een inschatting gemaakt van de toekomstige verdiencapaciteit van de uitzendkracht. Het document laat zien dat er een objectief onderzoek is geweest naar de toekomstige arbeidsmarktpositie en verdiencapaciteit van de uitzendkracht. Dit geeft de bank het vertrouwen dat er een realistische inschatting is gemaakt.

Gerelateerde artikelen