ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Platformisering: een doorlopende ontwikkeling naar betere dienstverlening

Een platform maakt het mogelijk om vraag en aanbod op een innovatieve manier bij elkaar te brengen. Ook uitzenders kunnen steeds meer toegevoegde waarde leveren door gebruik te maken van platformtechnologie.

Het werken met platformtechnologie biedt uitzenders kansen, zoals:

  • Het beter organiseren van bestaand werk. Algoritmes kunnen werving en selectie automatiseren en administratieve taken kunnen worden overgenomen.
  • Het faciliteren van werkenden en werkgevers om direct met elkaar samen te werken;
  • Het creëren van laagdrempelige toegang tot betaald werk voor werkenden en werkzoekenden;
  • Het transparant maken van vraag en aanbod;
  • Bijdragen aan het ontsluiten van nieuw aanbod en het creëren van nieuwe vraag op de arbeidsmarkt.

Platformisering kent daarnaast ook risico’s. Werken via een platform kan voor werkenden leiden tot onzekerheid over de eigen rechtspositie, inkomsten, (tijdelijke) werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit zien we op dit moment al in de praktijk gebeuren. Van goedwillende ondernemingen vraagt dit daarom onder meer een zorgvuldige voorbereiding en inrichting van hun platform.

Ons standpunt

De ABU ziet platforms als een waardevolle toevoeging aan de arbeidsmarkt. Opdrachtgever en kandidaat raken door hun dagelijkse omgang met platforms gewend aan het gemak, de flexibiliteit en de snelheid waarmee zij zaken kunnen organiseren. De ABU pleit daarom voor meer platformdenken binnen de uitzendsector, waarbij we nadenken over hoe platformtechnologie en een nieuwe manier van denken bijdragen aan betere dienstverlening aan opdrachtgevers en kandidaten. Denken vanuit de behoefte van de doelgroepen en de bestaande organisatie zijn daarin randvoorwaarden voor succes.

De ABU pleit daarnaast voortdurend voor een goed gereguleerde arbeidsmarkt. Om de geschetste risico’s in te perken houdt dat ook in: goed gereguleerd platformwerk. Dat is werk waarbij werkenden de rechten genieten die ze behoren te hebben, en waarbij er voor ondernemers een gelijk speelveld is.

Gerelateerde artikelen