ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Balans gebruik en bescherming gegevens

Intermediairs hebben persoonsgegevens nodig om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Het is zeer terecht dat er strenge regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Tegelijk botsen deze regels soms met arbeidsmarktdoelstellingen, zoals het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Wetgeving moet dan geen onnodige beperkingen opleggen..De ABU zet zich in voor een goede verhouding tussen de bescherming van persoonsgegevens en het goed functioneren van de arbeidsmarkt.

Tegelijkertijd helpt de ABU zijn leden om de bescherming van persoonsgegevens binnen hun ondernemingen te organiseren. Persoonsgegevens van werkenden en werkzoekenden moeten afdoende worden beschermd.

Gerelateerde artikelen