ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmarkt voor iedereen

Digitalisering en robotisering zijn ingrijpende trends. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor banen, beroepen en sectoren.

  • Beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan.
  • Werk valt uiteen in taken.
  • Platforms zijn in opmars.
  • Het aantal zzp’ers neemt toe en werkenden zullen vaker dan voorheen van baan wisselen.

De ABU vindt het belangrijk dat iedereen kan blijven meedoen op de arbeidsmarkt. Uitzendwerk en payrolling zijn hierbij belangrijke instrumenten. Ook voor ondernemers, die wendbaar blijven.

Gerelateerde artikelen