ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Borstlap revisited

“Ik nodig partijen uit om het stokje over te nemen,” aldus commissievoorzitter Hans Borstlap bij de presentatie van zijn eindrapport In wat voor land willen we werken eind januari 2020. Het lijkt lang geleden. De kwesties die Borstlap adresseerde zijn echter actueler dan ooit. Vandaag presenteert het Platform de Toekomst van Arbeid, een gelegenheidsalliantie van een groot aantal maatschappelijk betrokken partijen en personen, een vervolg op de commissie Borstlap: Investeren in mensen. Ik hoor u denken: het zoveelste beleidsrapport. U heeft het mis.

De voorstellen van PTA moeten een boost geven aan de hervormingen op de arbeidsmarkt als het gaat om werken en leren en sociale zekerheid. En het mooie is: de voorstellen zijn concreet en doorgerekend en ze leveren 140.000 extra fulltime banen op. Ook de productiviteit neemt toe. Dat komt vooral door de individuele ontwikkelrekening en ingrepen in contractvormen en sociale zekerheid.

Ons rapport is een integrale blik op de arbeidsmarkt: het is breder dan Borstlap. Zo hebben we ook gekeken naar jonge kinderen en hun ouders. Immers: de basis voor je werkende toekomst begint al in je jeugd. Ons idee? Alle kinderen tussen de 1 en 4 jaar volgen een jaarlijks programma op de zogenaamde speelleerschool. Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar pleiten we voor een brede schooldag waarin school en opvang samenwerken. Wij geloven erin dat op die manier de toenemende segregatie in het onderwijs stopt.

Zelf ben ik erg gecharmeerd van het idee van het Werkhuis: een fysieke en digitale plek waar iedereen – of je nu werkt of op zoek bent naar werk – terecht kan voor vragen en advies over werk, opleidingen en duurzame inzetbaarheid. En als ik zeg ‘iedereen’ dan bedoel ik ook iedereen.  Mensen moeten steeds langer doorwerken. Het Werkhuis helpt hen om dat te realiseren. Of je nu timmerman bent of afdelingshoofd bij een gemeente.

Investeren in mensen is geschreven om inspiratie te geven aan de schrijvers van de programma’s van de politieke partijen die nu in de maak zijn. En niet alleen hen. Ik hoop dat het u, beste lezer, ook inspireert. Ik hoor graag wat u ervan vindt!

Gerelateerde artikelen