ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Column: De krapte opgelost

Over de krapte op de arbeidsmarkt is de afgelopen tijd al veel gezegd. Terecht, het probleem is groot en groeiende. Kijk naar de zorg. De laatste arbeidsmarktprognoses laten zien dat het tekort oploopt van 48.600 werknemers in 2022 tot 135.000 werknemers in 2031.

Wat nu als ik zeg dat er een oplossing is voor die schaarste in de zorg? Technologie kan, mits goed toegepast, de krapte bijna volledig oplossen. Denk aan het monitoren van patiënten op afstand, aan het wegnemen van administratieve lasten van zorgpersoneel en aan het robotiseren van logistieke activiteiten in ziekenhuizen. In ons onlangs uitgebrachte rapport laten wij zien hoe dat werkt. De hamvraag is: waarom doen we dat dan niet? Daar wringt hem de schoen. De technologie is er, maar het blijkt lastig om deze optimaal te benutten. Het ontbreekt vaak aan kennis, voldoende schaal en middelen. En de ‘sense of urgency’ groeit wel in de sector, maar de eerste reflex blijft vooral om extra te gaan werven. Op zich prima. Maar ook technologie kan een bijdrage leveren! Het is dus en/en.

Dit vraagt wel om een andere inrichting van de zorg. Slimmer. Stel: je hebt op een afdeling verschillende kamers ingericht met slimme sensoren om cliënten goed te monitoren. Dat kan voor verpleegkundigen een hoop tijd schelen. Maar als je die technologie niet goed inregelt en het zorgproces niet aanpast, zal de werkdruk eerder toe- dan afnemen. Verpleegkundigen moeten dan nog vaker van bed naar bed hollen.

Mijn pleidooi is niet bedoeld om mensen ‘weg te bezuinigen’. Integendeel. Inzet van technologie kan er juist voor zorgen dat medewerkers voor de zorg behouden blijven. Het kan hun werk verlichten en leuker maken. De inzet van technologie betekent ook niet dat de kennis van dokters of de warme zorg van verpleegkundigen wegvalt. Integendeel: doordat irritante, tijdrovende klusjes digitaal kunnen worden opgelost, is er juist meer tijd voor de menselijke component.

Ik draai het dus om: als we niet leren om technologie beter te benutten en de zorg anders te organiseren, zal de werkdruk van de huidige en toekomstige generatie zorgmedewerkers enkel toenemen. Met alle gevolgen van dien.

De oplossing is er. Nu de juiste toepassing nog…

Over Niels Hagenaars
Niels Hagenaars is director bij Gupta Strategists, een onafhankelijk adviesbureau dat helpt complexe zorgvraagstukken op te lossen. Onlangs brachten zij het rapport Uitweg uit de schaarste uit.

Gerelateerde artikelen