ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Domino Day

Kent u het tv-programma Domino Day nog? Twintig jaar lang volgden tv-kijkers het ene na het andere recordaantal vallende dominostenen. Veroorzaakt door slechts één duwtje (deze zomer keerde het programma kort terug op de buis).

De afgelopen maanden lijkt het wel continu Domino Day in Nederland. Hoge gasprijzen zorgen voor het wegvallen van bijvoorbeeld productie in de kassen in het Westland… kassen leeg… mensen op straat… toeleveranciers die het moeilijk hebben… afnemers die meer moeten gaan betalen voor groente… Eén duwtje is genoeg om hele ketens in problemen te brengen.

Helaas moet ik constateren dat op de arbeidsmarkt Domino Day ook aanstaande is. Hoezo, denkt u misschien? Er is toch voldoende werk? Maar ik doel op de noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt, die maar niet opschieten. Die ontwikkelingen zijn voor uitzendwerk – de vorm van flexibel werk met de meeste zekerheden – een duw in de verkeerde richting.

Ga maar na: het gelijke speelveld tussen uitzendwerk en zzp laat op zich wachten. Steeds meer mensen gaan aan de slag als (schijn)zelfstandige. Voordelig voor inleners. En lucratief voor werkenden.

In het SER MLT-advies spraken sociale partners met elkaar af om de rijbaan uitzendwerk wat strikter te reguleren. Prima plan. In onze CAO voor Uitzendkrachten hebben we daarin al stappen gezet. Nu dreigt echter het SER MLT-advies op onderdelen terzijde te worden gelegd. Uitzendwerk wordt daardoor verder uitgehold en beperkt… met zeer nadelige gevolgen voor mensen die uitzendwerk nodig hebben om weer mee te doen in de samenleving… een waaier van dominostenen richting ongereguleerd werk.

Wat er dan gebeurt?

Jaarlijks werken er ruim 900.000 uitzendkrachten in Nederland. Via uitzendwerk gaat 25% van de statushouders aan het werk, stijgt de deelname van ouderen en gaat 35% van de WW’ers weer aan de slag. Dat geldt ook voor mensen uit de Participatiewet. Deze mensen krijgen nu met uitzendwerk juist een duwtje in de goede richting. Kansen om in bedrijven te laten zien wat ze kunnen en waard zijn.

Eén duwtje in de verkeerde richting en u begrijpt wat er gebeurt. Deze mensen krijgen niet zomaar een vast contract. Ze gaan ook niet direct aan de slag als zelfstandigen. Nee, ze worden weggeduwd, de arbeidsmarkt af.

Domino Day op de arbeidsmarkt: we moeten het niet willen.

Gerelateerde artikelen