ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid

Bakkie

De toekomst van werk stelt vrouwen voor een nog grotere uitdaging dan mannen. Wereldwijd. Dat blijkt uit recent verschenen onderzoek van McKinsey: The future of women at work: Transitions in the age of automation.

Vrouwen blijken kwetsbaarder voor technologische vooruitgang dan mannen: zij zijn traditioneel vertegenwoordigd in sectoren waar de hardste klappen gaan vallen. En omdat zij minder tijd hebben om zich bij te scholen, door de tijd die ze kwijt zijn aan onbetaalde zorgtaken.

Wereldwijd moeten tussen nu en 2030 zo’n 40 tot 160 miljoen vrouwen overstappen naar nieuwe beroepen. Beroepen van de toekomst die meer skills en vaak ook meer opleiding vragen dan zij nu hebben. Banen in andere sectoren dan waar nu wordt gewerkt. Daarbij hebben vrouwen in veel landen te maken met achterstanden en barrières die – als ze niet op tijd overstappen – alleen maar groter gaan worden. Te beginnen met de ‘gender gap’ in sectoren waar de arbeidsparticipatie van vrouwen traditioneel laag is.

Ik liet dit tot mij doordringen terwijl ik de echo van de commissie-Borstlap over de tweedeling op de arbeidsmarkt en samenleving nog hoorde. Het issue dat Borstlap aankaart is niet uniek voor Nederland. De tweedeling op de arbeidsmarkt kan (mondiaal) groter worden als vrouwen zich niet op tijd voorbereiden op de banen van de toekomst.

Zorgwekkend. Zeker als je weet dat McKinsey onderzoek deed in zes volwassen en vier opkomende economieën. Landen die met elkaar de helft van de wereldbevolking vormen en voor 60 procent bijdragen aan het mondiale BBP.

Mannen en vrouwen hebben wereldwijd op een vergelijkbare schaal te maken met potentiële ‘winsten’ (nieuwe banen) en ‘verliezen’ (banen die verdwijnen).  Alleen: vrouwen moeten er harder aan trekken om mee te kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt. Als dat lukt, liggen hogere lonen en meer productiviteit in het verschiet.

Een slimme meid is dus op haar toekomst voorbereid. Op welke manier? Training en scholing liggen voor de hand. Ook ondersteuning voor het maken van een overstap van de baan van nu naar de baan van de toekomst is nodig. Gericht overheidsbeleid die dit en andere faciliteiten mogelijk maakt is onontbeerlijk. Wereldwijd en dus ook in Nederland.

Gerelateerde artikelen