ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Frank Kalshoven over het Platform de Toekomst van Arbeid: “Niets doen is geen optie meer”

Het realiseren van goed werk voor iedereen in Nederland. Dat is het doel van het Platform de Toekomst van Arbeid, een denktank van diverse publieke en private partijen, waarvan ook de ABU deel uitmaakt. Om dat doel te bereiken, moeten de systemen van leren, werken en verzekeren anders worden ingericht. Dit voorjaar komt het platform met concrete voorstellen, die de bouwstenen moeten vormen voor een nieuw regeerakkoord.

“Een kleine twee jaar geleden is het platform van start gegaan,” vertelt Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek, die het project begeleidt. “In de eerste fase van het project hebben we een analyse gemaakt van de huidige situatie op de arbeidsmarkt rond werken, leren en verzekeren. Vervolgens zijn we met alle betrokken partijen gaan werken aan een gezamenlijke visie op de toekomst van arbeid. Die visie hebben we in juni vorig jaar feestelijk gepresenteerd tijdens een bijeenkomst bij de Sociaal-Economische Raad.”

Handschoen opgepakt

Tijdens die bijeenkomst was ook minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aanwezig. “Hij gaf aan dat het platform het nu pas moeilijk zou gaan krijgen,” vertelt Kalshoven. “Want het is relatief eenvoudig om alle partijen achter een gezamenlijke visie te krijgen, maar als je het gaat hebben over concrete maatregelen, dan wordt het lastig, hield hij ons voor.” Die handschoen heeft het platform opgepakt. “Dat begon met nadenken over hoe concrete beleidsmaatregelen ons ideaalbeeld dichterbij konden brengen,” vervolgt Kalshoven. “Dat hebben we op verschillende manieren gedaan. Zo is er een groep van onafhankelijke wetenschappers die daarover meedenkt. Daarnaast hebben we – op basis van de gezamenlijke visie – zes thema’s geïdentificeerd.” Rond elk van die thema’s is een themagroep gevormd, die wordt geleid door één van de partners, vertelt Kalshoven.

Doorrekening voorstellen

Het Platform wil voorkomen dat er voorstellen worden gedaan die geen realiteitswaarde hebben, benadrukt Kalshoven. En dus worden alle maatregelen doorgerekend door SEO Economisch Onderzoek. “In de commissie-Borstlap hebben we ervoor gekozen geen sommen te maken, omdat we de nadruk wilden leggen op de uitgangspunten voor een toekomstige inrichting van de regels rondom werk. Dat is goed gelukt. Juist daarom kunnen we met het platform nu doorpakken: concretiseren én doorrekenen. Wij willen dat onze voorstellen haalbaar zijn en op draagvlak kunnen rekenen van de betrokken partners.” Kalshoven heeft er vertrouwen in dat dat ook gaat lukken. “Het maatschappelijk klimaat is veranderd, ik zie bij iedereen bereidheid om uit zijn schuttersputje te komen. Bovendien: niets doen is geen optie meer. Want het gaat niet goed op onze arbeidsmarkt. De onzekerheid over werk en inkomen is voor velen te groot, het aantal zzp’ers blijft groeien en een leven lang leren komt maar niet van de grond. Voor ons is er dus alles aan gelegen om dit voorjaar met concrete voorstellen te komen. Voorstellen waarmee een volgend kabinet zijn voordeel kan doen.”

Het Platform de Toekomst van Arbeid houdt zich bezig met zes thema’s:

  1. Jonge kinderen en hun ouders.
  2. Solidaire en activerende inkomensondersteuning.
  3. Weinig verdiencapaciteit en toch aan het werk.
  4. Een leven lang ontwikkelen.
  5. Arbeidscontracten die werken.
  6. Belastingen en toeslagen die bijdragen aan het verhogen van de waarde van werk.

Dit artikel verscheen in het blad Uitzendwerk, nummer 1, maart 2020.

Gerelateerde artikelen