ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

"Goed onderwijs vraagt om investeren in mensen"

De onderwijssector staat voor verschillende uitdagingen. Niet alleen is er een groot tekort aan leraren en schoolleiders. De sector heeft bovendien te maken met een hoge werkdruk, een hoog verzuim en veel organisatorische rompslomp. Dit heeft een ongewenst effect op het imago, terwijl het vak juist zo waardevol is. Hoog tijd dus om te investeren in mensen, zo is de filosofie van Driessen.

Meer dan een cao-conform pakket

De uitzendbranche kan veel betekenen voor de onderwijssector. Neem ABU-lid Driessen, met haar jarenlange expertise in HRM-dienstverlening. Met innoverende concepten ondersteunt Driessen opdrachtgevers in het onderwijs.

“Goed onderwijs begint voor de klas. Om de ontstane situatie op duurzame wijze te kunnen verbeteren, is er een grote verandering nodig. Door vanuit verschillende organisaties de krachten te bundelen, kunnen we samen zorgen voor het vinden, binden en boeien van talent,” zegt Tim Brons, business development manager bij Driessen.

“We kiezen dus voor partnerschap in plaats van de gebruikelijke klant-leveranciersverhouding. Goed werkgeverschap is inmiddels een containerbegrip geworden. Maar wie gelukkige medewerkers wil hebben, moet naast een cao-conform pakket extra’s bieden om aantrekkelijk te zijn en te blijven als werkgever.”

En die extra’s biedt Driessen met drie vernieuwende concepten. “Om als onderwijsorganisatie wendbaar te blijven, is de flexibele schil van grote waarde. In de praktijk krijgen flexibele krachten vaak relatief weinig opleidingsmogelijkheden of begeleiding. Vandaar dat wij met het Klasse!-concept investeren in leerkrachten. Zo helpen wij opdrachtgevers met het concretiseren van goed werkgeverschap,” legt Brons uit. “En met succes. Inmiddels hebben alle Klasse!-leerkrachten leuke en interessante opdrachten gekregen. Het programma is daarom verder doorontwikkeld en volgend schooljaar starten we met een tweede groep.”

Contract en betaald traject

Voor het concept ‘Zij-instroom van leraren’ werkt Driessen samen met opleider Fontys (Pabo) en schoolbestuur SALTO.

“Een mooie en innovatieve manier om mede-oplosser van het personeelstekort in het onderwijs te zijn. De zij-instromers zijn in dienst van Driessen en krijgen met een contract op basis van vaste uren direct financiële zekerheid. Bovendien betalen wij voor hen het gehele traject en krijgen zij de mogelijkheid om op meerdere leerwerkplekken ervaring op te doen bij SALTO.”

“Het eerste traject start komend schooljaar, maar het heeft ons absoluut verrast hoeveel aanmeldingen we binnen twee weken kregen. Na een zorgvuldige selectie zijn er nu zeven zij-instromers overgebleven. Een mooi aantal om mee te starten. We kiezen er bovendien bewust voor om klein te beginnen, zodat we elke vervolgstap in het traject zorgvuldig kunnen zetten.”

Water staat onderwijs aan de lippen

Op dit moment onderzoekt Driessen het concept ‘Zij-instroom van schoolleiders’.

“Dit concept willen we bewust aan ons aanbod toevoegen. De echte verbetering van het onderwijs begint natuurlijk voor de klas, maar aanvullend vervult de schoolleider een essentiële rol als het gaat om het inspireren, in beweging krijgen en equiperen van de professionals aan wie hij of zij leiding geeft.

Het concept bevindt zich nog in een verkennende fase waarin we momenteel gesprekken voeren met een erkende opleider als eventuele partner. Het is in ieder geval zeker dat we in de nabije toekomst ook in leiderschap gaan investeren. Vanuit krachtig leiderschap kan immers de basis worden gelegd voor een betrokken en bevlogen schoolcultuur die moet bijdragen aan kwalitatief onderwijs.”

Investeren in mensen is voor Driessen belangrijk. “Investeren in medewerkers is te allen tijde van groot belang, maar zeker in tijden van schaarste,” zegt Brons. “Het water staat het onderwijs aan de lippen. Vandaar dat wij onze opdrachtgevers willen ondersteunen, adviseren en een voorbeeldrol willen vervullen. Met als doel de onderwijssector te helpen om zelf de huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen.”

 

“Wij helpen de onderwijssector om zelf de huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen.”

De drie dienstverleningsconcepten van Driessen

  1. Klasse!: ervaren en startende leerkrachten werken via Driessen bewust flexibel, maar met de voordelen van coaching, intervisie en opleiding.
  2. Zij-instroom van leraren: samen met Fontys als erkende lerarenopleider (PABO) en schoolbestuur SALTO slaat Driessen de handen ineen om talenten naar het onderwijs te bewegen. Driessen doet de selectie, coördineert het traject en betaalt het geschiktheidsassessment en de opleiding. In twee jaar tijd ontwikkelen de zij-instromers zich tot een bevoegde en bekwame leraar basisonderwijs.
  3. Zij-instroom van schoolleiders: in samenwerking met een erkende opleider voor schoolleiders zal op soortgelijke wijze een opleidings- en begeleidingstraject worden vormgegeven. Het concept bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase.

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk 2 2019

Gerelateerde artikelen