ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Het experiment

Ruim een halfjaar na de verkiezingen zijn onlangs eindelijk de inhoudelijke coalitieonderhandelingen gestart. De huidige kabinetspartijen VVD, D66, CDA en CU kijken of ze het nieuwe kabinet kunnen vormen. Deze fase van de formatie wordt volgens de informateurs Remkes en Koolmees ‘een experiment’. Er moet een regeerakkoord worden afgesloten waarin alleen de doelen staan die de partijen willen bereiken. Vervolgens moeten de nieuwe ministers in een regeerprogramma uitwerken welke maatregelen genomen moeten worden om de gestelde doelen te bereiken. Een behoorlijke klus, want op een aantal belangrijke thema’s verschillen de partijen juist over de wijze waarop de vraagstukken moeten worden opgelost.

Ondertussen zit iedereen met smart te wachten op een nieuw en daadkrachtig kabinet. Zal het nieuwe kabinet kiezen voor een integrale hervorming van de arbeidsmarkt? En welke stappen zullen er dan in deze kabinetsperiode worden gezet? Een arbeidsmarkthervorming kan immers in totaal zo’n tien jaar duren. Dit vraagt om goede en scherpe politieke keuzes. Gelukkig kunnen de coalitiepartijen terugvallen op het advies van de polder. In het SER-advies Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving die voor de zomer is uitgebracht, staan voorstellen die het verschil kunnen maken als ze door het nieuwe kabinet gelijktijdig en in samenhang worden overgenomen.

Voor nu wachten wij de resultaten van het experiment – samen met de rest van Nederland – met spanning af.

Gerelateerde artikelen