ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe kijken jongeren nu echt naar de waarde van werk?

Gastcolumn van Paul de Beer

In de voortdurende discussie over ‘flex’ en ‘vast’ en de gewenste aanpassing van wetten en regels ontbreekt het niet aan opvattingen van experts (commissie-Borstlap, WRR), belangengroepen (vakbonden, werkgevers, de ABU!) en politici (zie de nieuwe verkiezingsprogramma’s). We horen echter maar zelden wat de burgers zelf vinden. Wel wordt in menig rapport of advies verondersteld wat burgers willen. Zo wordt vaak betoogd dat de jongere generatie heel anders tegen werk aankijkt dan oudere generaties. Jongeren zouden minder hechten aan zekerheid en meer gericht zijn op zingeving en persoonlijke ontwikkeling.

 

Jongeren (onder 35 jaar) hechten nog meer waarde aan baanzekerheid dan ouderen.

 

Maar is dit ook zo? Met steun van de Goldschmeding Foundation hebben we dit kunnen uitzoeken. Hiervoor hebben we in het voorjaar van 2019 een grote enquête onder de Nederlandse bevolking gehouden, de Waarde van Werk Monitor.

Wat blijkt? Jongeren (onder 35 jaar) hechten juist nog meer waarde aan baanzekerheid dan ouderen. In rapportcijfers uitgedrukt geven zij aan een tijdelijk contract zonder uitzicht op vast 3,3 punten minder dan aan een vast contract zonder risico om ontslagen te worden. Voor de ondervraagden van 35 jaar en ouder is dit 2,4 punten. Uitzendwerk waarderen jongeren wat minder laag (2,2 punten lager dan vast), maar toch ook minder positief dan de oudere respondenten (-1,8).

Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek gaat over mogelijke hervormingen van de regels en voorzieningen rond werk en inkomen. Van de twaalf hervormingen die we aan de bevolking hebben voorgelegd, krijgt er één duidelijk de minste steun. Dat is een versoepeling van het ontslagrecht voor werknemers met een vast contract. 56% is hier (zeer) negatief over en maar 19% (zeer) positief. Ook hier zijn de jongeren nog iets kritischer over verandering dan de ouderen.

Er kunnen tal van redenen zijn waarom men het vaste contract minder vast zou willen maken, maar de opvattingen die onder de Nederlandse bevolking – en speciaal de jongere generatie – leven, behoren daar in ieder geval niet toe.

Paul de Beer is hoogleraar aan de UvA en onderzoeker bij AIAS-HSI.

Het onderzoeksrapport De waarde van werk in Nederland kan hier worden gedownload.

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk 4 2020 

Gerelateerde artikelen