ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ondernemen voor brede welvaart: geen woorden maar daden

Ondernemen voor brede welvaart. Dat is de titel van de visie die VNO-NCW en MKB-Nederland vorige week lanceerden. Economische groei, een inclusieve samenleving én een duurzaam Nederland. Het is mij uit het hart gegrepen – én het biedt de uitzendbranche kansen.

De nieuwe koers van de ondernemersclub roept op tot het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door ondernemers. Dat gaat verder dan alleen het wegen van de belangen van stakeholders: het gaat vooral om de verantwoordelijkheid van bedrijven om die duurzame en inclusieve samenleving letterlijk vorm te geven. Geen woorden maar daden dus.

Ook uitzenders leveren hieraan een bijdrage. Zo helpen we jonge mensen bij de start van hun loopbaan. En scholen we mensen snel om die werkloos zijn of dat dreigen te worden. Telkens blijkt, ook weer uit de cijfers die we deze week publiceren, dat uitzendwerk voor veel mensen de entree naar de arbeidsmarkt is. Zo dragen we bij aan het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. Daar zijn we natuurlijk nog niet.

De komende jaren moet de visie van de ondernemersorganisatie worden waargemaakt. Zoals gezegd: de ABU doet mee. Sterker nog, ik zie kansen voor onze leden om uitzendwerk en payrolling extra van waarde te laten zijn op de arbeidsmarkt. Niet alleen als het gaat om zaken die we al doen, bijvoorbeeld de invulling van de Banenafspraak. Maar ook voor studenten die stageplekken nodig hebben. En wat te denken van een Cao voor Uitzendkrachten met meer werkzekerheid. We werken eraan, samen met de vakbonden. En wist u dat sommige van onze leden bezig zijn met het omscholen van mensen tot zonnepaneelmonteur? Zo kunnen we een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland.

Maar misschien wel de belangrijkste winst voor de ABU is de visie op werk en de arbeidsmarkt van VNO-NCW en MKB-Nederland. Werk staat voorop, van-werk-naar-werk is essentieel en er moet een gelijke behandeling van de arbeidsrelaties komen op fiscaal en sociaal terrein.

Dat geeft goed geregeld uitzendwerk vleugels. Mark my words.

Sieto de Leeuw

Gerelateerde artikelen